Viser treff 1-20 av 24

  • Emission estimates for Norwegian cities. NBV_Emission Database v.0. 

   Lopez-Aparicio, Susana; Vo, Dam Thanh (NILU OR;35/2015, Research report, 2015)
   This report is part of the development of a National Modelling System for local air quality (“Nasjonalt Beregningsverktøy” or NBV project). We describe and document the emission database used as baseline in the NBV project ...
  • Effects of climate variability on vegetation and carbon uptake in a North-Norwegian coastal wetland 

   Hansen, Georg Heinrich; Rasse, Daniel; de Wit, Heleen; Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W.; Lund, Magnus; Parmentier, Frans-Jan (NILU OR;40/2015, Research report, 2016)
   Greenhouse gas exchange between terrestrial ecosystems and the atmosphere are an important element of the climate system. Especially boreal and polar wetlands and peatlands may play a crucial role for the future development ...
  • Methods for estimating air pollutant emissions. PART 1: Review and source of input data. 

   Lopes-Aparicio, Susana; Vogt, Matthias; Vo, Dam Thanh (NILU OR;10/2015, Research report, 2015)
   This report is part of the development of a National Modelling System for local air quality (the “Nasjonalt Beregningsverktøy” or NBV project). The work focussed on the methods to estimate emissions and identified the main ...
  • Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual report 2014 

   Svendby, Tove Marit; Edvardsen, Kåre; Hansen, Georg Heinrich; Stebel, Kerstin; Dahlback, Arne (NILU OR;18/2015, Research report, 2015)
   This is an annual report describing the activities and main results of the monitoring programme “Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation” for 2014. The ozone layer was below the long-term ...
  • Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, annual report 2014 

   Aas, Wenche; Platt, Stephen Matthew; Solberg, Sverre; Yttri, Karl Espen (NILU OR;20/2015, Research report, 2015)
   This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air pollution in 2014 in the Norwegian rural background environment, and focuses on particulate and gaseous phase of inorganic ...
  • PFASs in house dust 

   Nizzetto, Pernilla Bohlin; Hanssen, Linda; Herzke, Dorte (NILU OR;29/2015, Research report, 2015)
   NILU has, on behalf of the Norwegian Environment Agency, performed sampling and analysis of house dust from Norwegian households. The goal was to study concentration ranges, and variability between- and within-houses of ...
  • Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2014 - Annual report. 

   Myhre, Cathrine Lund; Hermansen, Ove; Fiebig, Markus; Lunder, Chris Rene; Fjæraa, Ann Mari; Stebel, Kerstin; Platt, Stephen Matthew; Svendby, Tove Marit; Schmidbauer, Josef Norbert; Krognes, Terje (NILU OR;26/2015, Research report, 2016)
   The report summaries the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin Observatory situated on Svalbard in Arctic Norway during the period 2001-2014, and the greenhouse gas monitoring and aerosol ...
  • Sammenligning av resultater og målemetoder for benzen i Oslo. Målinger utført av NILU fra 2001-2008 og Molab fra 2009-2013. 

   Schmidbauer, Josef Norbert (NILU OR;2/2015, Research report, 2015)
   Parallelle målinger for BTEX på to steder i Oslo bekreftet at rapporterte konsentrasjoner fra henholdsvis NILU og Molab varierte med flere hundre prosent. En nærmere gjennomgang av beregningsmetoden viste at Molab brukte ...
  • Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation, annual report 2014 

   Nizzetto, Pernilla Bohlin; Aas, Wenche; Warner, Nicholas Alexander (NILU OR;19/2015, Research report, 2015)
   This report presents results from 2014 for persistent organic pollutants (POPs) and heavy metals from the rural air- and precipitation chemistry monitoring network in Norway. These results are compared to previous years.
  • Investigation of outdoor textiles and gear with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs). Evaluation of results. 

   Hanssen, Linda; Herzke, Dorte (NILU OR;4/2015, Research report, 2015)
   NILU has on behalf of the Norwegian Environment Agency determined the concentration of ionic perfluorinated substances (PFASs), including PFOA, in outdoor gear. Of the investigated 18 items, no PFAS could be detected at ...
  • Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2014. 

   Herzke, Dorte; Nygård, Torgeir; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Uggerud, Hilde Thelle (NILU OR;24/2015, Research report, 2015)
   On an assignment from the Norwegian Environmental Agency, the Norwegian Institute for Air Research (NILU) in collaboration with the Norwegian Institute for Nature Research (NINA) collected and analysed biological samples ...
  • Utbedret E6 øst for Trondheim. Luftkvalitet. 

   Tønnesen, Dag Arild (NILU OR;23/2015, Research report, 2015)
   Utbredelse av Rød og Gul sone for luftkvalitet er beregnet for ombygd E6 øst for Trondheim. Beregningene er basert på modellering av utslipp og spredning fra veg, samt estimat for bakgrunnskonsentrasjoner. Gul sone strekker ...
  • Teknisk løsning for nasjonalt beregningsverktøy. Dataflyt, systemdesign og krav til infrastruktur. 

   Kjølerbakken, Morgan; Vallejo, Islen (NILU OR;13/2015, Research report, 2015)
   Rapporten beskriver dataflyt, systemdesign og krav til infrastruktur for et system som modellerer og beregner luftkvalitet. Rapporten inneholder også beskrivelse av brukergrensesnittet i en webløsning.
  • NILU's Environmental Management Report 2014. 

   Braathen, Ole-Anders; Marsteen, Leif; Andresen, Eva Beate; Fjeldstad, Heidi (NILU OR;7/2015, Research report, 2015)
   One of NILU’s main goals is to study the impact of pollution and supply decision-makers with a sound scientific platform for choosing measures to reduce the negative impacts. It is also very important for the institute to ...
  • Nasjonalt beregningsverktøy – AP5. Tettsteder og industri, metodebeskrivelse. 

   Tønnesen, Dag Arild (NILU OR;14/2015, Research report, 2015)
   Rapporten gir en teknisk beskrivelse av metoden og identifiserer de produktene som skal utvikles under AP5 (forenklet modellering, tettsteder og industri) som et første steg mot implementering, testing og validering av systemet.
  • Støvmålinger og støvanalyse fra anleggsvirksomhet for Fellesprosjektet E6/Dovrebanen. Desember 2013 – desember 2014. 

   Hak, Claudia (NILU OR;3/2015, Research report, 2015)
   På oppdrag fra Statens vegvesen – Region øst har NILU utført målinger av PM10 i 3 boligområder langs strekningen (E6 og Dovrebanen) mellom Minnesund og Kleverud. Målinger av PM10 og PM2.5 ble utført ved en ikke direkte ...
  • NILU’s Strategic Institute Initiatives (SIS) - 2014 

   Lopes-Aparicio, Susana; Myhre, Cathrine Lund; Fiebig, Markus; Schlabach, Martin; Aas, Wenche; Breivik, Knut; Runden, Elise (NILU OR;8/2015, Research report, 2015)
   Each of NILU’s Strategic Institute Initiatives (SIS) is required to deliver a popular science report annually to the Research Council. This report contains all of NILU’s annual SIS-reports for 2014
  • Spredningsberegninger for utslipp fra tunnelmunninger i Hammerfest. 

   Haugsbakk, Ivar; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR;12/2015, Research report, 2015)
   Spredningsberegninger for tunnelmunninger i Hammerfest. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av ...
  • Final report for ESA Validation Data Centre, EVDC. 5 May 2015. 

   Fjæraa, Ann Mari (NILU OR;9/2015, Research report, 2015)
   Final project report.
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2014-mars 2015. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Nilsson, Lars Ola; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit (NILU OR;21/2015, Research report, 2015)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...