Nye registreringer

 • MEMORI. Measurement, effect assessment and mitigation of pollutant impact on movable cultural assets. Innovative research for market transfer. Project final report. 

  Grøntoft, Terje; Colombini, Maria Perla; Bonaduce, Ilaria; Vandenabeele, Peter; Lahoz, William A.; Larsen, René; Potthast, Antje; Odlyha, Marianne; Andrade, Guillermo; Hackney, Stephen; McDonagh, C; Ackerman, III John Joseph (NILU OR;15/2014, Research report, 2014)
  Ed. by: Elin M. Dahlin. The MEMORI project (Grant agreement 265132) was performed in the period 2010-2013. The project was coordinated by NILU - Norwegian Institute for Air Research and included 14 partners, four subcontractors ...
 • Rv. 83 Seljestad - Sama, Harstad. Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger. 

  Haugsbakk, Ivar; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR (NILU Oppdragsrapport);, Research report, 2014)
  Spredningsberegninger for tunnelforbindelse langs Rv. 83 Seljestad – Sama, Harstad kommune. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10, og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk morgen/ettermiddag). ...
 • Reguleringsplan for E18 Tvedestrand - Arendal: Luftkvalitetsrapport, Tunnel Torsbuåsen 

  Haugsbakk, Ivar (NILU OR;4/2014, Research report, 2014)
  Spredningsberegninger for Torsbuåsen tunnel langs E18 Tvedestrand - Arendal. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk morgen/ettermiddag). Konsentrasj ...
 • Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et kombinert olje- og biobrenselanlegg ved Peterson Ranheim AS. 

  Haugsbakk, Ivar (NILU OR;20/2014, Research report, 2014)
  Det er utført spredningsberegninger for utslipp fra et kombinert olje- og biobrenselanlegg i Ranheim. Maksimale bakkekonsentrasjoner vil ligge under anbefalte retningslinjer ved anbefalt pipedimensjon.
 • Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst 

  Huber, Sandra; Nygård, Torgeir; Warner, Nicholas Alexander; Remberger, Mikael; Harju, Mikael; Uggerud, Hilde Thelle; Kaj, Lennart; Schlabach, Martin; Hanssen, Linda (NILU OR;8/2014, Research report, 2014)
  I dette kartleggingsprosjektet ble analysert konsentrasjonene til en lang rekke uorganiske og organiske miljøgifter, som metaller, organotinn, polysykliske aromatiske hydrokarboner, polyklorerte bifenyler og metabolitter, ...
 • Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 

  Herzke, Dorte; Nygård, Torgeir; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Uggerud, Hilde Thelle; Hanssen, Linda; Götsch, Arntraut (NILU OR;44/2014, Research report, 2014)
  On behalf of the Norwegian Environment Agency, NILU - Norwegian Institute for Air Research in collaboration with NINA – Norwegian Institute for Nature Research analysed biological samples from terrestrial urban regions for ...
 • Spredningsberegninger for utslipp fra tunnelmunning ved Kverve, Ellingsøy 

  Haugsbakk, Ivar; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR;38/2014, Research report, 2014)
  Spredningsberegninger for tunnelmunning Ellingsøytunnelen på Kverve. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som ...
 • Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, annual report 2013 

  Aas, Wenche; Solberg, Sverre; Yttri, Karl Espen (NILU OR;30/2014, Research report, 2014)
  The present report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air pollution in 2013 in the Norwegian rural background environment, and focuses on particulate and gaseous phase of ...
 • Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation, annual report 2013. 

  Nizzetto, Pernilla Bohlin; Aas, Wenche; Krognes, Terje; Krogseth, Ingjerd Sunde (NILU OR;29/2014, Research report, 2014)
  This report presents results from 2013 for persistent organic pollutants (POPs) and heavy metals from the rural air- and precipitation chemistry monitoring network in Norway. These results are compared to previous years.
 • Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015-2020 

  Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Strand, Arvid (NILU OR;49/2014, Research report, 2014)
 • Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Vurdering av utslipp til luft. 

  Berglen, Tore Flatlandsmo; Tønnesen, Dag Arild; Solberg, Sverre (NILU OR;25/2014, Research report, 2014)
  Miljøkonsekvensene av fremtidige utslipp til luft fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet er vurdert. Tidligere beregninger med WRF-EMEP-modellen er benyttet. CO2, CH4 og NMVOC er vurdert utfra deres bidrag til økt ...
 • Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 

  Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Haug, Tormod Wergeland; Solli, Hilde; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias (NILU OR;50/2014, Research report, 2014)
  NILU og Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region Øst kartlagt effekten av ulike trafikkreduserende tiltak med hensyn til å redusere konsentrasjoner av NO2 fra biltrafikk
 • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014. 

  Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Haugsbakk, Ivar; Nilsson, Lars Ola; Ofstad, Thor; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU OR;33/2014, Research report, 2014)
  Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
 • Emission estimates for Norwegian cities. NBV_Emission Database v.0. 

  Lopez-Aparicio, Susana; Vo, Dam Thanh (NILU OR;35/2015, Research report, 2015)
  This report is part of the development of a National Modelling System for local air quality (“Nasjonalt Beregningsverktøy” or NBV project). We describe and document the emission database used as baseline in the NBV project ...
 • Effects of climate variability on vegetation and carbon uptake in a North-Norwegian coastal wetland 

  Hansen, Georg Heinrich; Rasse, Daniel; de Wit, Heleen; Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W.; Lund, Magnus; Parmentier, Frans-Jan (NILU OR;40/2015, Research report, 2016)
  Greenhouse gas exchange between terrestrial ecosystems and the atmosphere are an important element of the climate system. Especially boreal and polar wetlands and peatlands may play a crucial role for the future development ...
 • Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual report 2014 

  Svendby, Tove Marit; Edvardsen, Kåre; Hansen, Georg Heinrich; Stebel, Kerstin; Dahlback, Arne (NILU OR;18/2015, Research report, 2015)
  This is an annual report describing the activities and main results of the monitoring programme “Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation” for 2014. The ozone layer was below the long-term ...
 • Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, annual report 2014 

  Aas, Wenche; Platt, Stephen Matthew; Solberg, Sverre; Yttri, Karl Espen (NILU OR;20/2015, Research report, 2015)
  This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air pollution in 2014 in the Norwegian rural background environment, and focuses on particulate and gaseous phase of inorganic ...
 • PFASs in house dust 

  Nizzetto, Pernilla Bohlin; Hanssen, Linda; Herzke, Dorte (NILU OR;29/2015, Research report, 2015)
  NILU has, on behalf of the Norwegian Environment Agency, performed sampling and analysis of house dust from Norwegian households. The goal was to study concentration ranges, and variability between- and within-houses of ...
 • Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2014 - Annual report. 

  Myhre, Cathrine Lund; Hermansen, Ove; Fiebig, Markus; Lunder, Chris Rene; Fjæraa, Ann Mari; Stebel, Kerstin; Platt, Stephen Matthew; Svendby, Tove Marit; Schmidbauer, Josef Norbert; Krognes, Terje (NILU OR;26/2015, Research report, 2016)
  The report summaries the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin Observatory situated on Svalbard in Arctic Norway during the period 2001-2014, and the greenhouse gas monitoring and aerosol ...
 • Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation, annual report 2014 

  Nizzetto, Pernilla Bohlin; Aas, Wenche; Warner, Nicholas Alexander (NILU OR;19/2015, Research report, 2015)
  This report presents results from 2014 for persistent organic pollutants (POPs) and heavy metals from the rural air- and precipitation chemistry monitoring network in Norway. These results are compared to previous years.

Vis flere