Stipendiatprosjekt: Work, work
Alværs stipendiatprosjekt "Work, work" tematiserer arbeids- og økonomiske forhold omkring produksjonen av kunst og kunstnerisk kontekst på den samtidige kunstscenen. Prosjektet er relevant både som en selvrefleksiv kunstnerisk undersøkelse og som en politisk/konseptuell manifestasjon. Når den globale økonomien endres markant og politisk og klassemessig tilhørighet tilspisses, tydeliggjøres den økonomiske og maktpolitiske rollefordelingen, også i kunstens verden. Alværs prosjekt vil kunne undersøke og iscenesette slike forhold på en presis måte. Det vil skrive seg inn i en internasjonal kontekst, som Alvær allerede er en aktiv deltaker i.
I "Work, work" består alle prosjektets elementer av kritisk refleksjon. Prosjektet er komplekst og består av flere gjensidig avhengige lag av ansettelser, produksjoner og analyser/ diskusjoner. Alværs metode består av en rekke produksjons- og dokumentasjonsprosesser, og dokumentasjon inngår derfor som en av de sentrale kunstneriske verktøyene i både dette og Alværs tidligere prosjekter.
"Work, work" tar sikte på å presenteres som en samlet utstilling og en utgivelse av tekstuell kritisk refleksjon, som igjen er tenkt direkte som forskningsbasert offentliggjøring.