Ph.d.-prosjekt: Mineraler og naturfenomener – en regelbasert utforskning for å utvikle nye kunstneriske uttrykk (2014-)
Prosjektet er en utforskning av elementære komponenter innen keramikk, både materialer og metoder, og hvordan disse kan sammensettes for å oppnå nye kunstneriske uttrykk. Utforskningen vil ikke fokusere på anvendelser og teknikker innen tradisjonell keramikk, men se nærmere på mineraler i sin naturlige form og formdannende naturfenomener. Innhentet kunnskap om mineraler og fenomener vil bli omsatt til regelbaserte formgivningsmetoder som igjen blir anvendt for å frembringe uforutsigbare former og materialkombinasjoner. Hovedresultatet er en serie kunstneriske verk skapt ved å benytte metoder og kunnskap tilegnet gjennom undersøkelsene.

Nye registreringer

 • SYSTEM 

  Køster Holst, Katrine (Doctoral thesis; Video, 2018)
  I videoen illustrerer jeg hvordan en tegning bygges opp etter et system basert på terningkast. Jeg har lenge arbeidet med å inkorporere systemer og regler i min praksis. Arbeidsprosessene ender ofte i uventede resultater ...
 • KONSEPT 

  Køster Holst, Katrine (Doctoral thesis; Video, 2018)
  På en gammel skrivemaskin finnes ingen «copy-paste», ingen stavekontroll, ingen internettilgang og ingen tilkobling til printer. Papiret er i maskinen, overstrykninger skjer med blyant og korrigeringer skrives om igjen. ...
 • RESPONS 

  Køster Holst, Katrine (Doctoral thesis; Video, 2018)
  Videoen består av to deler. DEL 1: I 2016 inviterte jeg en rekke kolleger fra flere kunstfelt til et prosjektrom på Kunsthøgskolen i Oslo, hvor de ble presentert for tolv keramikktavler. Etter instrukser skulle de respondere ...
 • En genopdagelse 

  Holst, Katrine Køster (Journal article, 2016)