Stipendiatprosjekt: Mineraler og naturfenomener – en regelbasert utforskning for å utvikle nye kunstneriske uttrykk (2014-)
Stipendiatprosjektet er en utforskning av elementære komponenter innen keramikk, både materialer og metoder, og hvordan disse kan sammensettes for å oppnå nye kunstneriske uttrykk. Utforskningen vil ikke fokusere på anvendelser og teknikker innen tradisjonell keramikk, men se nærmere på mineraler i sin naturlige form og formdannende naturfenomener. Innhentet kunnskap om mineraler og fenomener vil bli omsatt til regelbaserte formgivningsmetoder som igjen blir anvendt for å frembringe uforutsigbare former og materialkombinasjoner. Hovedresultatet er en serie kunstneriske verk skapt ved å benytte metoder og kunnskap tilegnet gjennom undersøkelsene.

Recent Submissions