Collections

Recent Submissions

 • Den foreløbige tegneskole. Kunst- og håndverksskolen i Oslo 200 år 

  Aslaksen, Ellen K.; Gilje, Karianne Bjellås; Horvei, Vilde; Dokken, Siri; Nielsen, Christopher; Hellenes, Mette; Kjølberg, Kristoffer; Kaltenborn, Bendik; Lundell, Martin; Sprovin, Mathilde; Blikstad, Line; Brochmann, Gaute; Helsvig, Simen Joachim (Book, 2018-10-11)
  Bok utgitt i anledning 200-hundreårsjubileet til Kunst- og håndverksskolen i Oslo, 2018. Redaktører: Ellen K. Aslaksen, Karianne Bjellås Gilje, Vilde M. Horvei. Redaksjonsråd: Olga Schmedling, Martin Lundell, Rachel ...
 • KALEID 2017 Oslo. Offprint Artists' Publishing Fair 

  Browne, Victoria Rowena; Knutsen, Ane; Åsbakk, Fatou Madeleine; Paré, Gabrielle; Andersen, Henrik; Brouder, Jessica; Svensson, Kim; Svensson, Linn; Pettersen, Loyd; Torres, María Alejandra; Carlsen, Rikke Sund; Adutova, Vika (Artistic production, 2017-05)
  Artists publications by undergraduate, postgraduate and research fellows were represented at Offprint London between 19th – 21st May 2017; the international publishing fair organised by LUMA Foundation in collaboration ...
 • VITRINE - Artists' Publications 

  Browne, Victoria Rowena; Knutsen, Ane Thon; Reed, Erika Lehn; Guðmundsdóttir, Ingibjörg; Roth, Liva Wraae; Norberg, Rebecca; Fiorani, Lucia; Rui, Sun Ming; Tang, Yichun; Johansson, Zoi; Johanströmmer, Viktor (Artistic production, 2018)
  An exhibition of self-published artists’ books by KhiO participants during a recent study trip to the Jan Van Eyck Academie’s Anne Petronille Nypel Lab in Maastricht. Participants: Ane Thon Knutsen, Erika Lehn Reed, ...
 • KALEID 2017 Oslo. Artists' Publishing Archive 

  Browne, Victoria Rowena; Knutsen, Ane Thon; Guttormsen, Beatrice; Bare, Bjarne; Gleditsch, Espen; Åsbakk, Fatou Madeleine Satumaa; Paré, Gabrielle; Andresen, Henrik; Brouder, Jessica; Lund, Kathrine Rørbakken; Escobar, Lissette; Björkendal, Nina; Carlsen, Rikke Sund (Others, 2017)
  Artists’ publications by KhiO’s undergraduate, postgraduate, MPhil and alumni were exhibited as part of BOOKI at Galleria SKALA and archived in the Photography Library at Poznan’s University of Art. The exhibition took ...
 • En egen trykkpressse 

  Knutsen, Ane Thon (Artistic production, 2017)
  Artists' book. Skrevet, satt og trykket av Ane Thon Knutsen. Linosnitt av Ylve Thon. Opplag: 100.
 • Out of Sorts 

  Knutsen, Ane Thon (Artistic production, 2017)
  Two sampled and constructed conversations between Anais Nin of Gemor Press & Virginia Woolf of The Hogarth Press - both self published writers and self taught typesetters, and the industrial printers Emily Faithfull, founder ...
 • An Evening of the Book / The Mark on the Wall 

  Knutsen, Ane Thon (Artistic production, 2017)
  To dager lang workshop der litteratur, grafisk design, scenografi og performance møtes. Arbeidet er ledet av Ane Thon Knutsen i samarbeid med Schouskollektivet. I løpet av to dager har en tverrfaglig gruppe fra de ulike ...
 • Kritisk Refleksjon. Et utviklingsarbeid om lys i rom 

  Appelong, Birgitte (Doctoral thesis, 2016-04-22)
  Lys kan forstås som fravær av mørke, og omvendt er mørket fraværet av lys. I filosofisk forstand er dette et dialektisk forhold, en uoppløselig sammenheng der lyset ikke kan omtales isolert fra dets motsetning, mørket. I ...
 • En lyssetting i variert dagslys 

  Appelong, Birgitte (Video, 2016-04-22)
  Videoen viser lyssetting av Jarlsberg Hovedgård. 1:01 min.
 • Bordverksted 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2013-10-01)
  Vi undersøker bordet som arena og aktør. Kan bordet iscenesette det som skal skje, inviterer til en hendelse, ivaretar en fortelling om noe som har skjedd eller noe som kunne ha skjedd? Workshop/ utforskning tilknyttet ...
 • Baronesse Campingvogn; Museumsobjekt OMu.g001067 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2015-06-10)
  Campingvognverksted. Undersøkelser rundt hvordan campingvognen som inngår i utstillingen Norvegiska romá - norske sigøynere, kan brukes og stilles ut. Hva betyr det for vognen å bli utstilt, og hvordan opplever vi den i ...
 • Norvegiska romá - norske sigøynere. Ett folk - mange stemmer 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2014)
  Annelise Bothner-By har designet utstillingen "Norvegiska romá – norske sigøynere. Ett folk - mange stemmer" på Interkulturelt museum på Grønland i Oslo. Utstillingen omhandler Norges minste nasjonale minoritetsgruppe, ...
 • Aktører 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2015-12-03)
  En romlig installasjon med performance. "Aktører" er en undersøkelse av romlige virkemidler som aktører i møte mellom mennesker. Installasjonen er utviklet i samarbeid med masterstudentene (MA2) i koreografi ved Kunsthøgskolen ...
 • Rapport. Møter i utstillingsrommet 

  Bothner-By, Annelise (Doctoral thesis, 2015-11-24)
  Denne rapporten er en redegjørelse for utviklingsprosessen i min utforsking innen utstillingsdesign for fagmuseer. Utviklingsarbeidet er gjennomført innenfor Stipendprogrammet for Kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling ...
 • Refleksjoner. Møter i utstillingsrommet. Et utviklingsarbeid om utstillingsdesign for museer 

  Bothner-By, Annelise (Doctoral thesis, 2015-12-17)
  Denne samlingen tekster er skrevet i forbindelse med et kunstnerisk utviklingsprosjekt innen utstillingsdesign for fagmuseer, gjennomføret i det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen ...
 • Workshops i silketrykk, letterpress og bokbinding 

  Knutsen, Ane Thon (Artistic production, 2015-06-24)
  Workshops og foredrag om silketrykk, letterpress og bokbinding på Grafill, Oslo 21.-26. april 2015. Samarbeid mellom Ane Thon Knutsen og Linn Horntvedt fra Fellesverkstedet. Dagene er delt opp tematisk, med en workshop ...
 • Trappebakkehagen 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2015-06-24)
  An artistic research project combining spatial and social experience in educational geology installation. Partner: Førstelektor Dr. sci. Anne Birkeland. The Garden of Stairs’ was launched in the Botanical Gardens of the ...
 • Spor på stedet 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2013-03-02)
  Vandreutstilling, vises i 7 museer. Plottet og malt poppelfinér. Del av stipendiatarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo. Visningssteder: Oslo museum (april-september 2012); Haugalandmuseene (oktober-desember, 2012); Glomdalsmuseet ...