Collections

Recent Submissions

 • Kritisk Refleksjon. Et utviklingsarbeid om lys i rom 

  Appelong, Birgitte (Doctoral thesis, 2016-04-22)
  Lys kan forstås som fravær av mørke, og omvendt er mørket fraværet av lys. I filosofisk forstand er dette et dialektisk forhold, en uoppløselig sammenheng der lyset ikke kan omtales isolert fra dets motsetning, mørket. I ...
 • En lyssetting i variert dagslys 

  Appelong, Birgitte (Video, 2016-04-22)
  Videoen viser lyssetting av Jarlsberg Hovedgård. 1:01 min.
 • Bordverksted 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2013-10-01)
  Vi undersøker bordet som arena og aktør. Kan bordet iscenesette det som skal skje, inviterer til en hendelse, ivaretar en fortelling om noe som har skjedd eller noe som kunne ha skjedd? Workshop/ utforskning tilknyttet ...
 • Baronesse Campingvogn; Museumsobjekt OMu.g001067 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2015-06-10)
  Campingvognverksted. Undersøkelser rundt hvordan campingvognen som inngår i utstillingen Norvegiska romá - norske sigøynere, kan brukes og stilles ut. Hva betyr det for vognen å bli utstilt, og hvordan opplever vi den i ...
 • Norvegiska romá - norske sigøynere. Ett folk - mange stemmer 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2014)
  Annelise Bothner-By har designet utstillingen "Norvegiska romá – norske sigøynere. Ett folk - mange stemmer" på Interkulturelt museum på Grønland i Oslo. Utstillingen omhandler Norges minste nasjonale minoritetsgruppe, ...
 • Aktører 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2015-12-03)
  En romlig installasjon med performance. "Aktører" er en undersøkelse av romlige virkemidler som aktører i møte mellom mennesker. Installasjonen er utviklet i samarbeid med masterstudentene (MA2) i koreografi ved Kunsthøgskolen ...
 • Rapport. Møter i utstillingsrommet 

  Bothner-By, Annelise (Doctoral thesis, 2015-11-24)
  Denne rapporten er en redegjørelse for utviklingsprosessen i min utforsking innen utstillingsdesign for fagmuseer. Utviklingsarbeidet er gjennomført innenfor Stipendprogrammet for Kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling ...
 • Refleksjoner. Møter i utstillingsrommet. Et utviklingsarbeid om utstillingsdesign for museer 

  Bothner-By, Annelise (Doctoral thesis, 2015-12-17)
  Denne samlingen tekster er skrevet i forbindelse med et kunstnerisk utviklingsprosjekt innen utstillingsdesign for fagmuseer, gjennomføret i det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen ...
 • Trappebakkehagen 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2015-06-24)
  An artistic research project combining spatial and social experience in educational geology installation. Partner: Førstelektor Dr. sci. Anne Birkeland. The Garden of Stairs’ was launched in the Botanical Gardens of the ...
 • Workshops i silketrykk, letterpress og bokbinding 

  Knutsen, Ane Thon (Artistic production, 2015-06-24)
  Workshops og foredrag om silketrykk, letterpress og bokbinding på Grafill, Oslo 21.-26. april 2015. Samarbeid mellom Ane Thon Knutsen og Linn Horntvedt fra Fellesverkstedet. Dagene er delt opp tematisk, med en workshop ...
 • Spor på stedet 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2013-03-02)
  Vandreutstilling, vises i 7 museer. Plottet og malt poppelfinér. Del av stipendiatarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo. Visningssteder: Oslo museum (april-september 2012); Haugalandmuseene (oktober-desember, 2012); Glomdalsmuseet ...