Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1doctype_keyword:Journal article1461,26%0,00
2doctype_keyword:Chapter810,70%0,00
3doctype_keyword:Peer reviewed690,59%0,00
4IEEE420,36%1,12
5400,34%1824,90
6nature publishing group390,34%0,79
7"Disse utfordringene, i barnehagen er det en annerledes virkelighet enn hva vi møter på skolen" - En kvalitativ fokusgruppeintervjustudie av barnehagen og skolens opplevelse av samarbeidet rundt overgangen for et barn med Asd290,25%0,07
8universitetsforlaget290,25%1,41
9dateIssued_keyword:[2010 TO 2017]270,23%0,00
10Legal requirements process for compliance and risk assessment using axiomatic design260,22%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
11604100,00%0,03