Recent Submissions

 • Identifying and facilitating high quality research 

  Langfeldt, Liv; Aagaard, Kaare; Borlaug, Siri Brorstad; Sivertsen, Gunnar (R-QUEST Policy Brief;1, Research report, 2016)
  Policies attempting to promote high quality research are widespread. But what does it mean to promote high quality research? And do the policies work? This policy brief summarises what we know and do not know about these issues.
 • From fossil fuels to a bio-based economy: identifying the rationales for policy intervention 

  Scordato, Lisa; Solberg, Espen (SusValueWaste Policy Brief;1, Research report, 2017)
  The concept of the bioeconomy is gaining in political importance in Norway and elsewhere in the world; moving from fossil-based to bio-based products and energy is considered to be important in tackling multiple societal ...
 • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 7 /2015 

  Solberg, Espen; Børing, Pål (Temanotat;2015:7, Others, 2015)
  Tall fra NHOs kompetansebarometer 2015 viser at mer enn 8 av 10 NHO-bedrifter mener at undervisningen vil bli forbedret med mer næringslivskontakt. Dette gjelder på tvers av landsforeninger og bedriftsstørrelse. Videre ser ...
 • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 8 /2015 

  Børing, Pål; Carlsten, Tone Cecilie; Solberg, Espen (Temanotat;2015:8, Others, 2015)
  Tall fra NHOs kompetansebarometer for 2015 viser at behovet for personer med yrkesfaglig kompetanse går på tvers av regioner. I alle landsdeler sier mer enn halvparten av NHO-bedriftene at de har behov for å rekruttere ...
 • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 5-2014. Ferdigheter og holdninger 

  Solberg, Espen; Børing, Pål; Carlsten, Tone Cecilie; Rørstad, Kristoffer (NIFU Temanotat;5-2014, Others, 2014)
  Ni av ti NHO-bedrifter legger stor vekt på samarbeidsevne når de skal ansette nye medarbeidere. Under halvparten av bedriftene sier det samme om kreativitet. Det viser en undersøkelse gjennomført blant NHOs medlemsbedrifter ...
 • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1-2015. Yrkesfag og skole 

  Solberg, Espen; Rørstad, Kristoffer; Carlsten, Tone Cecilie; Børing, Pål (NIFU Temanotat;1-2015, Others, 2015-01)
  Stort behov for fagarbeidere blant NHOs medlemsbedrifter: Tall fra NHOs kompetansebarometer 2015 viser at omtrent hver tredje NHO-bedrift har et stort behov for ansatte med yrkesfag. Fagskoleutdanning er også høyt etterspurt. ...
 • Creating Prospective Value Chains for Renewable Road Transport Energy Sources 

  Wessberg, Nina; Leinonen, Anna; Tuominen, Anu; Eerola, Annele; Bolwig, Simon (EFP Brief;257, Others, 2014-07)
  If the Nordic energy and transport sectors are to meet the 2050 energy and climate policy targets, major systemic chang-es are necessary. The transition requires cooperation between public and private actors. The approach ...
 • Nordic roadtransport and prospective value chains of renewabel energy 

  Leinonen, Anna; Wessberg, Nina; Tuominen, Anu (Others, 2014-04-09)
  This report describes the working process and results of the workshop finding out the prospective value chains of Nordic road transport in the renewable energy context, especially dealing with biofuels, electricity and ...
 • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat 4-2014. Skole-næringslivssamarbeid 

  Carlsten, Tone Cecilie; Rørstad, Kristoffer; Børing, Pål; Solberg, Espen (NIFU Temanotat;4-2014, Others, 2014)
  Samarbeid mellom skole og næringsliv utgjør en stor del av dagens kompetansepolitikk. En større kartlegging blant Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) medlemsbedrifter viser at samarbeid i eller rettet mot virksomhetene ...
 • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat 1-2014. Stort behov for fagskoleutdannede blant NHO-bedrifter 

  Moen, Svein Erik; Rørstad, Kristoffer; Solberg, Espen (NIFU Temanotat;1-2014, Others, 2014)
  En kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at nesten en femtedel av disse har et stort behov for å rekruttere personer med utdanning på fagskolenivå. Nesten alle NHO-bedriftene som trenger fagskolekompetanse, har ...
 • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat 2-2014. Ingeniører høyt på NHO-bedriftenes ønskeliste 

  Solberg, Espen; Carlsten, Tone Cecilie; Børing, Pål (NIFU Temanotat;2-2014, Others, 2014)
  En større kartlegging blant medlemsbedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser at ingeniører er en høyt etterspurt yrkesgruppe. Bedrifter med et stort behov for teknologisk og realfaglig kompetanse har også ...
 • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat 3-2014. Tysk språkkompetanse 

  Carlsten, Tone Cecilie; Solberg, Espen; Børing, Pål; Rørstad, Kristoffer (NIFU Temanotat;3-2014, Others, 2014)
  En større kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at over halvparten av bedriftene vil vektlegge fremmedspråk ved nyansettelser. Nest etter engelsk fremstår tysk som det viktigste fremmedspråket. Noe overraskende ...