Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNergård, Tonenb_NO
dc.contributor.authorKvam, Carolanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:01Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:01Z
dc.date.created2013-03-26nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier613110nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270317
dc.description.abstractBioteknologi og genteknologi er dagsaktuelle tema. For at hver enkelt skal kunne ta selvstendige og opplyste valg innenfor dette området, både i forhold til sitt eget liv og i forhold til demokratiske avgjørelser, kreves en grunnleggende forståelse av gener og arv. Denne forståelsen har store deler av befolkningen tilegnet seg gjennom undervisning på grunnskolenivå. På bakgrunn av dette er problemstillingen for oppgaven: Hvilken forståelse av gener og arv har elever etter grunnskolen? For å kunne besvare problemstillingen tas det utgangspunkt i følgende forskerspørsmål: Hvilket nivå av forståelse har elevene for temaet gener og arv?Ser elevene sammenhengene mellom arv, gener, DNA og kromosomer?Ser elevene hvorfor man trenger kunnskap om gener og arv? Undersøkelsen benytter et mixed-methode-design. Datamaterialet er hentet inn ved hjelp av et semistrukturert spørreskjema, og i analysen av datamaterialet er det benyttet en kompletterende modell. Rekruttering ble gjort i to videregående skoler i Midt-Norge. Forhåndsbestemte kriterier ble etterstrebet, da utvalget i størst mulig grad skulle være representativt for elevmassen på nasjonalt nivå. Av de samlede resultatene fra denne undersøkelsen ser man at elevene har en uutviklet forståelse av arv på celle- og mikronivå. Elevenes svar tyder på at de er usikre i sin bruk av begreper knyttet til temaet. Elevene har noe kunnskap om enkeltbegreper, men viser ikke at de er i stand til å sette dette i sammenheng, slik at de kan gi en vitenskapelig forklaring på strukturer og prosesser involvert ved arv. Elevene har en oppfatning av at de personlig trenger kunnskap om gener og arv for å kjenne seg selv bedre. Generelt setter de kunnskap om gener i sammenheng med områder hvor det kan bidra til stor nytte for samfunnet, men de ser ikke sin egen kunnskap i tilknytning til dette. Det konkluderes med at de fleste elevene i denne undersøkelsen ser gener som passive partikler, og at elevene i hovedsak har en forståelse av arv på makronivå. Med et mål om å utdanne selvstendige og kritiske mennesker kan man spørre seg om dette er tilstrekkelig for dagens samfunn.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleHvilken forståelse av gener og arv har elever etter grunnskolen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel