Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKennair, Leif Edward Ottesennb_NO
dc.contributor.authorSandin, Kennethnb_NO
dc.contributor.authorEllingsen, Øystein Gjesetnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:25:13Z
dc.date.available2014-12-19T14:25:13Z
dc.date.created2010-12-27nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier381368nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/265152
dc.description.abstractThis thesis takes the view that the political sciences after Kenneth Waltz have taken a step too far away from the social sciences, and that insights from psychology could improve the theoretical frameworks for conflict analysis. More specifically the thesis tries to show how cognitive psychology's research on bounded rationality and emotions as well as insights from evolutionary psychology can move models closer to reality and improve their predictive value. From political science's peace research the thesis takes two of the most widely known theoretical models; the dynamic model and the rational calculations approach and shows how they either rely heavily on implicit psychological theories or reject psychological input as too complex to reliably fit into a model. By drawing out modern psychological research within the cognitive and evolutionary field, the thesis goes on to show how both models may benefit by expanding their theoretical horizons into the field of modern psychology.nb_NO
dc.description.abstractDenne hovedoppgavens utgangspunkt er at statsvitenskap etter Kenneth Waltz har gått et skritt for langt i bort fra de øvrige samfunnsvitenskapene, og at psykologi spesielt kan bidra til å forbedre konfliktanalysemodeller. Spesifikt forsøker oppgaven å vise hvordan moderne kognitivpsykologisk forskning på begrenset rasjonalitet og emosjoner samt evolusjonspsykologiske teorier kan gjøre de tradisjonelle modellene både mer virkelighetsnære og hjelpe på deres prediktive verdi Fra fredsforskning tar oppgaven for seg to av de mest brukte og kjente teoretiske modellene; Den dynamiske modellen og rational calculations-modellen, og viser hvordan de enten bygger på implisitte psykologiske teorier, eller forkaster innspil fra psykologisk teori som for kompleks til å benytte i teoribygging. En gjennomgang av moderne psykologisk forskning innen det kognitive og evolusjonære feltet, viser oppgaven hvordan begge fredsforskningsmodeller kan tjene på å utvide sin teoretiske horisont inn i moderne psykologi.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleThe Road to Peace: Psychology in the Study of War and conflict Resolutionnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel