Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHovdhaugen, Elisabeth
dc.contributor.authorPrøitz, Tine Sophie
dc.contributor.authorSeland, Idunn
dc.date.accessioned2019-02-07T09:54:25Z
dc.date.available2019-02-07T09:54:25Z
dc.date.created2018-12-20T11:27:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHovdhaugen, Elisabeth; Prøitz, Tine Sophie; Seland, Idunn. (2018). Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak? Acta Didactica Norge, 12(4).nb_NO
dc.identifier.issn1504-9922
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584290
dc.description.abstractI denne artikkelen undersøker vi hvilken funksjon den norske ordningen med henholdsvis eksamens- og standpunktkarakter har for læreres vurderings-praksis. Analysen bygger på nasjonal karakterstatistikk og intervjuer med lærere som underviser i norsk eller matematikk i videregående skole, og som har erfaring fra å vurdere elevenes sluttkompetanse i disse fagene ved hjelp av begge disse vurderingsordningene. Studien tar utgangspunkt i en utdannings-politisk utvikling preget av forsterkede forventinger om å se standpunkt-karakterer og eksamenskarakterer i sammenheng. Dette er uttrykt som at det bør være et visst samsvar mellom disse vurderingsordningene, til tross for at standpunkt- og eksamenskarakterene blir satt på ulike premisser og springer ut av svært ulike kontekster. Felles for begge vurderingsformer er imidlertid at eleven skal få demonstrert sluttkompetanse i et fag. Vi viser hvordan disse to vurderingsformene veies opp mot hverandre i lærernes egne vurderings-praksiser, og bygger videre på lærernes synspunkter i en diskusjon av i hvilken grad eksamenskarakteren bør anses som egnet til å kvalitetssikre læreres standpunktvurdering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslonb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStandpunktkarakternb_NO
dc.subjectEksamenskarakternb_NO
dc.subjectElevers sluttkompetansenb_NO
dc.subjectLæreres vurderingspraksisnb_NO
dc.titleEksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.volume12nb_NO
dc.source.journalActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norgenb_NO
dc.source.issue4nb_NO
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.5617/adno.6276
dc.identifier.cristin1646118
cristin.unitcode7463,0,0,0
cristin.unitnameNIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal