Show simple item record

dc.contributor.authorFuran, Nora Front
dc.coverage.spatialAskernb_NO
dc.date.accessioned2019-02-03T16:28:32Z
dc.date.available2019-02-03T16:28:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583662
dc.description.abstractI forbindelse med drenering og legging av elkabler som ledd i en ny belysningsplan ved Asker kirke, ble det foretatt en arkeologisk overvåking av arbeidene 26.-27. april 2017. Det ble gravd grøfter rundt hele kirken tett inntil bygget i en dybde av ca. 30 på nord-, øst-, og sørsiden av kirken og ned mot 60 cm på vestsiden av kirken. Hovedsakelig ble det påtruffet omrotede rivningsmasser fra da kirken ble oppført på slutten av 1800-tallet samt påførte masser fra moderne tid. En del bygningsstein som må ha tilhørt middelalderkirken samt naturstein ble observert, særlig på nord- og sørsiden av kirkebygget. Ved det nordøstre hjørne av kirken ble det påtruffet en steinpakning, K5. Steinpakningen ble påtruffet like ved der hvor det i 2011 ble funnet et steinfundament som ble tolket til enten å være in situ rester av middelalderkirken eller gjenbrukte steiner fra den. Bygningsarkeolog Regin Meyer v/NIKU ble konsultert om saken, og mente at K5 mest sannsynlig var fundamentsteiner for nåværende kirken, men at steinene muligens kunne være gjenbruk fra middelalderkirken. Det ble ikke påtruffet in situ automatisk fredete kulturminner ved denne undersøkelsen.nb_NO
dc.description.sponsorshipAsker kirkelige fellesrådnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;52/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectAsker kirkenb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleAsker kirke. Arkeologisk overvåking av graving for drenering og elkabler ved Asker kirkenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO
dc.relation.project1020665nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal