Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJernæs, Nina Kjølsen
dc.date.accessioned2019-02-02T11:34:34Z
dc.date.available2019-02-02T11:34:34Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583587
dc.description.abstractRødenes middelalderkirke har en døpefont fra tidlig 1700-tallet. I 2005 var døpefonten skadet og på oppdrag fra Riksantikvaren reparerte NIKU disse bruddskadene. Det ble samtidig utført en tilstandsvurdering der det ble påpekt at døpefonten hadde mye løs maling. Etter forespørsel og dialog med Marker og Rømskog kirkelige fellesråd og Riksantikvaren ble døpefonten fraktet fra kirken til NIKUs konserveringsatelier av prosjektleder den 2.8.2017 Målet med behandlingen var å gjøre døpefontens tilstand stabil ved å sikre original maling, samt utbedre det estetiske utseende ved å retusjere skjemmende skader. Løs maling ble festet, alle overflater ble renset for støv, smuss, eldre limsøl og mugg. Skjemmende skader ble retusjert. Døpefonten bør overvåkes for eventuelt ytterligere muggvekst i nedre del.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;157/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkirkeinventarnb_NO
dc.subjectkonserveringnb_NO
dc.subjectdøpefontnb_NO
dc.subjectØstfoldnb_NO
dc.subject1700-tallnb_NO
dc.subjectavdeling Konserveringnb_NO
dc.titleA 6 Rødenes kirke. Konservering av kirkens døpefont fra 1700-talletnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO
dc.relation.project1021102nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal