Stipendiatprosjekt: SOFT CONSTRUCT. Not the style, but the space
Et kunstnerisk utviklingsarbeid innen klesdesign, med strikketeknologi og tekstil som fordypningsfelt. Prosjektet vil utforske ny strikketeknologi, og har som mål å skape nye designuttrykk og metoder innenfor tekstil- og klesdesign. Basert på min erfaring som designer i møte med industri og klesfeltet i Norge, opplever jeg et behov for økt kunnskap om hvordan vi kan bruke teknologi innen strikkedesign. Materialitet og materialets egenverdi vil spille en sentral rolle. Prosjektet vil ha sitt kunstneriske utgangspunkt i møtet mellom kropp og tekstil. Hvilke oppdagelser ligger i dette intime møtet mellom og rommet som skapes der?