Serien "Forvalterperspektiv" presenterer Norges Bank Investment Managements synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. Artiklene er ikke endelige, men er ment som aktuelle innspill til nytte for alle markedsaktører. Serien er skrevet av ansatte, og baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter.

The Asset Manager Perspective series articulates Norges Bank Investment Management’s views and reflections on issues topical for the financial industry. They are not meant to be definitive, rather they are intended as timely contributions for the benefit of all market participants. The series is written by employees, and is informed by our investment research and our experience as a large, long-term asset manager.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.