Diskusjonsnotater inneholder analyser som kan danne grunnlag for Norges Bank Investment Managements investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Organisasjonen deler ikke nødvendigvis alle synspunkter som uttrykkes i diskusjonsnotatene. Notatene er skrevet av ansatte, og baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter.

The Discussion Note series provides analysis which may form relevant background for Norges Bank Investment Management’s investment strategy and advice to the asset owner. Any views expressed in the Discussion Notes are not necessarily held by our organisation. The series is written by employees, and is informed by our investment research and our experience as a large, long-term asset manager.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.