Nye registreringer

 • Instrux for Hedemarkens Amts Veivæsen : Afdeling II 

  Statens vegvesen (Working paper, 1897)
  Innhold: A. Instrux for Lensmænd B. Instrux for Rodemestere C. Instrux for Veivogtere : Normalinstrux D. Uddrag av Veiloven. Normaler: - Veidække - Grøfter, aabne og lukkede - Stikrender - Stenbeklædning og ...
 • Overingeniørmøtet 1920 

  Statens vegvesen (Report, 1920)
  Saker: l. a. Mellemteknikernes, elementærteknikernes, kontoristenes stilling. En mulig omordning av kontoristenes stilling. b. En ordning av opsynsmannsstillingene som helt parallelle med kontorbetjenter med et fra ...
 • Overingeniørmøtet 1947 

  Statens vegvesen (Report, 1947)
  Program for overingeniørmøtet: Onsdag: - Retningslinjene (normaler) for vår fremtidige veg- og brubygging. Innledes av avdelingsingeniør Saxegaard og overingeniør Ingebrigtsen. - Forsterkninger av våre bruer. Innledes ...