Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStøring, Haakon
dc.date.accessioned2018-10-18T10:33:40Z
dc.date.available2018-10-18T10:33:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568606
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteorinb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven belyser Arnold Schönbergs innovative teorier og pedagogikk gjennom hans hovedverk Harmonielehre (1911/1922). Ved gjennomgang av Schönbergs Harmonielehre problematiseres og utforskes flere konsepter med en rekke forskjellige innfallsvinkler. En historisk gjennomgang av harmonilærefaget er slik gjort som et grunnarbeid for sammenligning med Schönbergs teorier. Schönbergs senere publikasjoner vil også bli benyttet for å belyse enkelte problemer. Mine personlige erfaringer fra arbeidet med Schönbergs oppgaver vil også ha en sentral plass i gjennomgangen. Dette har som formål å tilgjengeligjøre dette verket for både historikere, teoretikere, pedagoger og nysgjerrige studenter. Det vil også utforskes hvordan Schönbergs metoder kan videreutvikles for å kunne benyttes i et moderne satslærefag. I denne prosessen er det blitt gjort en kort undersøkelse av den norske sastlæretradisjonens historie.nb_NO
dc.description.abstractTitle in English: “Harmonielehre” Arnold Schoenberg’s pedagogical and theoretical ideas from a personal and historical perspective This thesis explores Arnold Schoenberg’s innovative theoretical and pedagogical ideas through his most important book Harmonielehre (1911/1922). By working through his Harmonielehre several concepts will be discussed form different points of view. A historical survey of the theoretical subject “Harmony” will be used for comparison with Schoenberg’s ideas. Schoenberg’s later publications will also be used to elucidate certain problems. My personal experience working with Schoenberg’s exercises will also play an important role. The purpose of this task is to make this work more accessible for historians, theoreticians, pedagogues and curious students. The thesis will also explore how Schoenberg’s methods can be developed and applied to a modern course in music theory (satslære). In this process, a brief historical survey of the Norwegian practical music theory tradition has also been carried out.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteori;2018
dc.subjectspeculative music theorynb_NO
dc.subjectpractical music theorynb_NO
dc.subjecttonalitynb_NO
dc.subjectfunction theorynb_NO
dc.subjectscale degree theorynb_NO
dc.subjectfundamental bassnb_NO
dc.subjectmusic historynb_NO
dc.subjectpedagogicsnb_NO
dc.subjectsatslærenb_NO
dc.subjectharmonynb_NO
dc.subjectmusic theorynb_NO
dc.subjectTheory of harmonynb_NO
dc.subjectHarmonielehrenb_NO
dc.subjectArnold Schoenbergnb_NO
dc.subjectArnold Schönbergnb_NO
dc.title"Harmonielehre". En belysning av Arnold Schönbergs teorier og pedagogikk fra et historisk og personlig ståstednb_NO
dc.title.alternative“Harmonielehre” Arnold Schoenberg’s pedagogical and theoretical ideas from a personal and historical perspectivenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkteori: 112nb_NO
dc.source.pagenumberix, 284 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Masteroppgaver [142]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Vis enkel innførsel