Nye registreringer

 • Norway's Financial System 2016 : An Overwiew 

  Ukjent forfatter (Norway's financial system;2016, Report, 2016)
 • Norway's Financial System 2017 : An Overwiew 

  Ukjent forfatter (Norway's financial system;2017, Report, 2017)
 • Det norske finansielle systemet 2016 : en oversikt 

  Ukjent forfatter (Det norske finansielle systemet;2016, Report, 2016)
 • Norway's Financial System 2018 : An Overwiew 

  Ukjent forfatter (Norway's financial system;2018, Report, 2018)
 • Det norske finansielle systemet 2018 : en oversikt 

  Ukjent forfatter (Det norske finansielle systemet;2018, Report, 2018)
 • Det norske finansielle systemet 2017 : en oversikt 

  Ukjent forfatter (Det norske finansielle systemet;2017, Report, 2017)
 • Kunderetta betalingsformidling 2017 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;2/2018, Report, 2018)
  Kvar av oss brukte betalingskortet i gjennomsnitt 441 gonger i 2017, medan den gjennomsnittlege verdien av korttransaksjonane var 397 kroner. Det var på nytt sterk vekst i bruken av internasjonale betalingskort, etter at ...
 • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2016 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;3/2017, Report, 2017)
  Norges Banks anslag for prisveksten og den økonomiske utviklingen fremover er et viktig grunnlag for utformingen av pengepolitikken. Analyser av anslagsfeil kan hjelpe oss til å lage bedre anslag fremover og til å bedre ...
 • Erfaringer med pengepolitikken i Norge siden 2001 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;1/2017, Report, 2017)
 • Digitale sentralbankpenger 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;1/2018, Report, 2018)
  Digitale sentralbankpenger (DSP) er allment tilgjengelige elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten. DSP kan ta flere former og ha forskjellige egenskaper, avhengig av formål. En arbeidsgruppe ...
 • Bankenes vurdering av Norges Banks likviditetsstyring 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;4/2014, Report, 2014)
  Norges Bank vurderer jevnlig hvordan systemet for likviditetsstyring fungerer og om det er behov for justeringer. Tilbakemeldingene fra bankene er nyttige og spiller en viktig rolle i dette arbeidet. I hovedsak ser bankene ...
 • Developments in Retail Payment Services – 2014 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;1/2015, Report, 2015)
  The strong growth in payment card use continued in 2014. The average number of card transactions per inhabitant in 2014 was 369. Cards are used for smaller and smaller payments. Payments abroad and over the internet represent ...
 • Svakheter ved Nibor 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;2/2014, Report, 2014)
  Høyfrekvente data fra Thomson Reuters gir mulighet til å studere i detalj hvordan individuelle banker har fastsatt sine Nibor-bidrag. Analysen viser at panelbankenes individuelle bidrag til Nibor varierer mye i forhold til ...
 • Calculation of the Aggregate for Trading Partner Interest Rates 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;2/2015, Report, 2015)
 • Central Bank Digital Currencies 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;1/2018, Report, 2018)
  A central bank digital currency (CBDC) is a digital form of central bank money denominated in the official unit of account for general purpose users. A CBDC can take several forms with different properties, depending on ...
 • Retail Payment Services 2017 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;2/2018, Report, 2018)
  In 2017, the average number of card transactions per inhabitant was 441, while the average value of card transactions was NOK 397. There was renewed strong growth in the use of international payment cards, reflecting sharp ...
 • Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2016 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;3/2017, Report, 2017)
  Norges Bank's projections for inflation and economic developments are an important basis for the formulation of monetary policy. Analyses of forecast errors can help Norges Bank to make better projections and improve its ...
 • Experience with the Monetary Policy Framework in Norway Since 2001 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Papers;1/2017, Report, 2017)
 • Kunderetta betalingsformidling 2016 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;2/2017, Report, 2017)
  Det var sterk vekst i bruken av betalingskort også i 2016. Veksten i bruken av internasjonale betalingskort var særleg sterk, etter at betalingar over internett og bruken av mobile betalingsløysningar auka mykje. Kvar av ...
 • Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling – 2015 

  Ukjent forfatter (Norges Bank Memo;1/2016, Report, 2016)
  Den sterke veksten i bruken av betalingskort heldt fram også i 2015. Kvar innbyggjar nytta i gjennomsnitt kortet 391 gonger i fjor. Betalingar i utlandet og over Internett utgjer ein aukande del av dei samla betalingane, ...

Vis flere