Now showing items 1-20 of 284

  • Airbnb, borte bra men hjemme best? Hvorfor velger reisende Airbnb fremfor hotell, og vil Airbnb utgjøre en trussel for hotellbransjen? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2015-10-12)
   Vi er fascinert av Airbnb da det skiller seg enormt fra andre overnattingsformer. Oppgaven baserer seg på flere interessante fagområder som blant annet forbrukeratferd, service og hotelldrift. Dette er noen av fagområdene ...
  • Albania- en potensiell merkevare? 

   Danielsen, Ingvild; Guldbrandsen, Stian Ihle; Henriksen, Mats (Bachelor thesis, 2013-11-27)
  • ”Alle kjenner apa, apa kjenner ingen” - Onboarding, finn din plass i organisasjonskulturen 

   Sjøflot, Henriette; Eriksen, Nora Rognstad; Gaard, Inger Helene (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I denne bacheloroppgaven er det undersøkt hvordan nyansatte opplever å bli inkludert i en allerede eksisterende organisasjonskultur. Det er antatt at bedrifter har strategier for å skape en god organisasjonskultur som ...
  • Alltid billig! Det dynamiske samspillet mellom Onboarding og Employer Brand: En casestudie om Lefdal Lagunen 

   Baug, Mathias; Nguyen, Huy (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår casestudie tar for seg de to HR-strategiske virkemidlene onboarding og employer brand hos Lefdals varehus på Laguneparken. Lefdal som organisasjon hadde sin oppstart på Bakkestua i Oslo i 1936. Siden den gang har de ...
  • Alternative tilknytningsformer for arbeid i privat helse- og omsorgssektor 

   Virik, Andreas Ugland; Opsahl, Harald Olstad; Ruud, Lars (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke fordeler og ulemper i forbindelse med fleksibel organisering. Oppgaven er avgrenset til å undersøke bruken av alternative tilknytningsformer i den private helse- og omsorgssektoren ...
  • Anmeldelser på TripAdvisor: en økende makt over hotellmarkedet? 

   Nowak, Pernille; Höjstedt, Lisa; Olsen, Hanne (Bachelor thesis, 2017)
   Besvarelsen tar i utgangspunktet forbrukerens tilbakemeldinger på TripAdvisor og hvordan hotellene kan bruke disse tilbakemeldingene til å forsterke deres svake sider. Vi har valgt å dele bacheloroppgaven inn i fem ...
  • ARBEIDSGIVERS HOLDNING TIL SENIORER 

   Haraldson, Kathinka; Brodalen, Kaja Hagen; Bautista, Jane Ethel Silang (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Denne oppgaven setter fokus på arbeidsgivers holdninger til seniorene i arbeidslivet. Hensikten er å forstå hvorfor holdningene oppstår. Vi har valgt å kun intervjue arbeidsgivere i privat sektor i norsk arbeidsliv i Oslo. ...
  • Arbeidsgivers styringsrett. Styringsrett og nedbemanning - hvilket handlingsrom har arbeidsgiver? 

   Nylend, Linda Aker; Sorrøsten, Hans Wilhelm (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Denne avhandlingen behandler et juridisk tema innen norsk arbeidsrett. Problemstillingen som skal besvares er ”Hvilket handlingsrom har arbeidsgiver i en nedbemanningsprosess, i kraft av sin styringsrett?”. Med bakgrunn i ...
  • Arbeidsgivers styringsrett - arbeidsgivers endringsadgang 

   Payedar, Sonja Setare; Ballangby, Truls (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår bacheloroppgave omhandler et juridisk tema innenfor arbeidsrett, og oppgaven er basert på juridisk metode. Besvarelsens problemstilling er: “Hvilken ensidig rett har arbeidsgiver til å foreta endringer i arbeidsforholdet?” ...
  • Arbeidslivet Trenger Seniorene 

   Bilben, Siri Killi; Vaage, Lisa Ulrikke Johansen (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   I denne oppgaven har vi valgt å fokusere på seniorer i arbeidslivet, og hva som skal til for å holde denne gruppen mennesker yrkesaktive. Vi har sett nærmere på hvordan utsatt yrkeskarriere kan oppnås ved å belyse følgende ...
  • Atferd: En studie om lederes selvinnsikt 

   Eid, Lusie; Farkas, Fredrik; Bø, Kristine (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Temaet for bacheloroppgaven er hvor klare ledere er over egen lederatferd, med et fokus rettet mot selvinnsikt. Oppgaven baserer seg på eksisterende teori og undersøkelser for å kunne belyse vår problemstilling. Teorien ...
  • Automatisering og digitalisering eller strategisk HR og relasjonsbygging; Hvordan vil HR-funksjonen se ut i fremtidens arbeidsliv? 

   Holta, Karen; Selstad, Linn; Hobbesland, Line (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   I lys av dagens samfunnsendringer, globalisering og digitalisering ble vi nysgjerrige på hvordan disse momentene som påvirker store deler av arbeidslivet, også kan påvirke hvordan HR vil utvikle seg i tiden fremover. Tankene ...
  • Bacheloren er fullført, hva nå? 

   Fossum, Charlotte; Sollund, Sandra; Berger, Tonje (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   Vår bacheloroppgave omhandler nyutdannede kvinner og deres første møte med arbeidslivet etter avsluttet utdanning. Vi undersøkte dette fenomenet ved hjelp av problemstillingen: ”Har kjønn og alderssammensetning i bedrifter ...
  • Bacheloroppgave 

   Sørlie, Marie Mercedes; Kværner, Amalie; Braaten, Cathrine Asp (Bachelor thesis, 2018-09-26)
   Denne bacheloroppgaven har tatt utgangspunkt i problemstillingen; “På hvilken måte benyttes muntlig kommunikasjon som et virkemiddel for å øke motivasjon og mestring blant de ansatte i organisasjonen Plan-B.” . Formålet ...
  • Bacheloroppgaven 

   Lindstad, Christina; Sætre, Sebastian (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Hotellmarkedet preges i dag av sterke etterspørselssvingninger, som videre resulterer i varierende etterspørsel etter arbeidskraft. Dette er spesielt gjeldende sesongbasert hotelldrift ved perifere destinasjoner. ...
  • Backpackere i Norge: En Kartlegging av deres Behov og Motiver 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Backpacking: Motivasjon - Identitet - Refleksjon 

   Helleseth, Elise; Albrigtsen, Line; Aaraas, Therese (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • BCR3100(mangler tittel. red. merk) 

   Tai, Pui Ling; Undall, Kristine; Thune-Larsen, Ruby Dawes (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Vi har tatt for oss hvordan motivasjonen til ansatte eventuelt kan bli påvirket av å få en ny leder. Vi har tatt for oss fire temaer vi vil undersøke som er relatert til problemstillingen; Motivasjon, lederstil, tilbakemeldinger ...
  • "Be a traveler, not a tourist" - AirBnb’s påvirkning på hotellnæringen 

   Lindqvist, Ida; Smedsland, Lena Gislefoss; Andersson, Nicole (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   I denne oppgaven har vi forsket rundt hvorvidt en relativt ny distribusjonskanal som AirBnb kan komme til å påvirke hotellbransjen. Konsumenter er mer prisbevisste enn før og har større oppfatning om verdi. At hotellene ...
  • Bemanningsbransjens rolle i det fremtidige arbeidsmarkedet 

   Haugen, Rebecca Victoria; Haugen, Ines Berget; Gudbrandsen, Even Engkrog (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Hva lurer vi egentlig på, og kan vi faktisk få svar? Dette var spørsmål vi stilte oss selv tidlig i prosessen. Forskere og eksperter fra ulike felt er nå i gang med å predikere på hvilken måte ny teknologi vil transformere ...