Recent Submissions

 • Norske skidestinasjoner og klimaendringer 

  Zwart, Ayla Maria; Tørstad, Anne Karine Haug (Bachelor thesis, 2017-10-31)
  I denne oppgaven har vi undersøkt om skidestinasjoner har strategier for å møte klimaendringer. Samt hvordan strategier kan benyttes av norske skidestinasjoner for å tilpasse seg endringer i klima. Formålet med oppgaven ...
 • «Den som lærer av sine tap, vinner mye»: en bacheloroppgave om varsling og organisasjonsmessig læring i politietaten 

  Andersen, Lena Kvernberg; Bergh, Marit Johanne Halvorsen; Klokset, Kaia (Bachelor thesis, 2017-10-25)
  I 2014 opplevde politiet sin aller første store varslingssak, Monika-saken. I etterkant av Monika-saken har politiledelsen fått sterk kritikk for sin håndtering av varslene som kom i forbindelse med saken. To år senere ...
 • [Lederatferd i Gasellebedrifter] 

  Hallstensen, Jeanett Gundersen; Myrvang, Aleksander Hansen; Horgmo, Daniel (Bachelor thesis, 2017-10-25)
 • Kunstig intelligens i rekruttering 

  Angeltvedt, Kristine; Bollingmo, Johanne Berg (Bachelor thesis, 2017-10-25)
 • Effektten av sponsoraktiviteter på eventarenaen 

  Perry, Tim Daniel; Lian, Jonas Green (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  På bakgrunn av denne oppgaven ønsker vi å se på hvilken effekt sponsoratet har på eventarenaen. Vi benytter X Games Hafjell 2017 som utgangspunkt for analysen av tre utvalgte sponsorer; DnB, Renault og Mountain Dew. X ...
 • Hva gjør en festival konkurransedyktig? En casestudie om Vinjerock 

  Jacobsen, Julie Kyrrø; Carlos, Maria Jose Curay; Svanholm, Hilde (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Vår problemstilling omfatter festivalers konkurranseevne og festivaler som trend i norsk reiseliv. Ved å benytte en casestudie på Vinjerock har vi prøvd å avdekke hvilke faktorer som gjør en festival i Norge vellykket ...
 • Self-concept, en underliggende motivasjon for den norske adventureturisten? 

  Nilsen, Eirik Bekkevar; Midtbø, Trond-Reidar (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Når vi begynte arbeidet med denne bacheloroppgaven ønsket vi å dykke ned i et tema som tok oss inn i hodet på et gitt segment for å definere mer underliggende grunner til hvorfor vedkommende handlet som de gjorde i forhold ...
 • Statistisk eksperiment på hvordan kjønnet kan påvirke i en rekrutteringsprosess 

  Fjærdbo, Eleonora; Almroth, Marte Peckel; Kivarkis, Patrisya (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Vårt valg av tema og problemstilling har vært likestilling mellom kjønn og om kjønn har en påvirkning på vurderinger man gjør i en rekrutteringsprosess. Vi ønsker å belyse problematikken ved å bruke kvantitativ metode ...
 • Hvilken effekt har service recovery på kundelojalitet? 

  Glevoll, Sondre Bry; Hovland, Herman; Hov, Øystein (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  I denne oppgaven har vi som formål å se nærmere på om Norwegian ved bruk av service recovery kan bygge tillit og lojalitet til selskapet, på tross av en tidligere negativ opplevelse hos kundene. For eksempel var Norwegian ...
 • Hvordan påvirker intern servicekvalitet kundelojalitet hos Adams Matkasse? 

  Nyquist, Nanna; Søreng, Julie; Raanaa, Heidi (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Gjennom studiet har vi lært at møtet mellom bedrift og kunde blir vektlagt som et av de viktigste nøkkelpunktene i tjenester. I sammenheng med dette har viktigheten av interne prosedyrer og prosesser blitt trukket frem ...
 • Er myndiggjøring og tillit til førstelinjemedarbeidere relatert til kundetilfredshet? 

  Beckmann, Fredrik; Berg, Eivind Kumle; Lian, Emil (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Dagens servicemarked utgjør om lag 70% av Norges bruttonasjonalprodukt. Offentlige og private servicenæringer er i vekst, kunden stiller høyere krav og utvalget av teori som belyser praktiske metoder for å imøtekomme kundens ...
 • Hvordan kan ledere anvende motivasjon for å nå mål bedriften setter? 

  Meløysund-Haslie, Sara Iren; Sortodden, Martine (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Sammendrag I denne oppgaven har vi gått ut i fra følgende problemstilling “Hvordan kan ledere anvende motivasjon for å nå mål bedriften setter? ". Formålet med denne oppgaven har vært å se nærmere på lederes muligheter ...
 • En studie av effekten ved et lederutviklingsprogram med styrkebasert tilnærming 

  Lamminen, Lydia; Johansen, Sara; Morkemo, Nina Kristine Hofstad (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Det overordnede målet for denne oppgaven har vært å gi et innblikk i hvilke effekter et styrkebasert lederutviklingsprogram kan gi. Dette gjorde vi ved å samle inn og drøfte data med utgangspunkt i problemstillingen: “Hvilken ...
 • HMS ved risikofylt produksjonsarbeid 

  Randen, Linda Margrethe (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Mitt mål med denne forskningen var å få innsikt i om HMS-utfordringer i en bedrift med høy grad av helserisiko har innvirkning på de ansattes psykososiale miljø, i den grad at det gjør dem urolige for egen helse og begrenser ...
 • En kvalitativ studie om kjønn og lønnsforhandlinger 

  Sundby, Anniken Maria; Trå, Samuel (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan menn og kvinner opptrer i individuelle lønnsforhandlinger, og om fremtreden kan bidra til å forklare lønnsforskjeller knyttet til kjønn som vi finner i dag. For å finne ...
 • Hvilke forretningsmessige fortrinn har HR-funksjonen på lang sikt i Norge? 

  Engeseth, Andrine; Aas, Frida Ødegaard (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Den overordnede problemstillingen i denne bacheloroppgaven er ” Hvilke forretningsmessige fortrinn har HR-funksjonen på lang sikt i Norge?”. Forskningsspørsmålene er knyttet til HRfunksjonen, teknologi, innovasjon og ...
 • Kontorlandskapets påvirkning på samhandling blant ansatte 

  Domert, Susann; Stegerød, Nicoline Fritzvold (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Denne bacheloroppgaven skal ta for seg kontorlandskapet, og hvordan det påvirker ansattes opplevelse av samhandling. Gjennom en kvalitativ undersøkelse skal vi besvare problemstillingen “På hvilke måter påvirker ...
 • Survivor Syndrome- Hvordan påvirkes de gjenværende av nedbemanningen? 

  Smith, Markus; Robbins, Paul Trevor (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Denne oppgaven har hatt som formål å undersøke om de gjenværende ansatte opplevde «survivor syndrome» i forbindelse med nedbemanningen hos Orkla i 2013, etter at deres oppkjøp av Rieber & søn var et faktum. Survivor syndrome ...
 • Læringskultur - suksessfaktor for å lykkes i fremtiden? 

  Wellerop, Kristine Marie; Sannerud, Thea Ytterstad; Scheflo, Tonje Marie (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  I denne oppgaven ønsket vi å besvare problemstillingen: “Hvilke kritiske faktorer må til for å danne er sterk læringskultur internt i Volvo Furuset?”. Denne undersøkelsen har som hovedfokus å avdekke kritiske faktorer ...
 • En studie om medarbeiderdrevet innovasjonskultur 

  Hagen, Monica; Latini, Charlotte; Hansen, Ida Myhrvold (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Vår oppgave omhandler medarbeiderdrevet innovasjonskultur. Å ha en kultur som bidrar til at organisasjonens medlemmer kontinuerlig ønsker å streve etter innovasjon, er viktig for å lykkes med innovasjon. I vår oppgave har ...

View more