Recent Submissions

 • DNA fra en celle er nok for å finne råteseoppen! 

  Fossdal, Carl Gunnar; Hietala, Ari Mikko; Solheim, Halvor (Glimt fra skogforskningen;4-2005, Others, 2005)
  Skogforsk har utviklet en svært følsom metode for å påvise skadelige sopper i trær og trevirke. Dette kan bli viktig i kampen mot rotkjuke, som koster skognæringen i Europa 6-7 milliarder kroner årlig, og mot andre skadelige ...
 • Fjernmåling av barmasse - en skoghelsevariabel 

  Solberg, Svein; Lange, Holger; Næsset, Erik; Aurdal, Lars; Solberg, Rune (Glimt fra skogforskningen;1-2005, Others, 2005)
  Barmasse er sterkt knyttet til kronetetthet og til bladarealindeks (LAI), og er viktig for fjernmåling av skogens helsetilstand. Vi kan nå presentere foreløpige, men lovende resultater for måling av barmasse ved hjelp av ...
 • Lukkede hogster og foryngelse 

  Hanssen, Kjersti Holt (Glimt fra skogforskningen;7-2005, Others, 2005)
 • Sopp i norske bygninger! 

  Alfredsen, Gry; Jenssen, Kolbjørn Mohn; Solheim, Halvor (Glimt fra skogforskningen;3-2006, Others, 2006)