Now showing items 1-20 of 227

  • Laserskanning av Urnes stavkirke, Luster kommune, Sogn og Fjordane 

   Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;180/2009, Research report, 2009)
   NIKU har, i samarbeid med ingeniørfirmaene Geoplan 3D og Ramböll AB samt Riksantikvaren, gjennomført en tredelt detaljdokumentasjon av Urnes stavkirke ved hjelp av laserskanning. Denne tekniske rapporten tar for seg ...
  • Laserskanning av kirkegård ved Høland prestegård, Aurskog-Høland kommune, Akershus 

   Gustavsen, Lars; Brendalsmo, Jan (NIKU Oppdragsrapport;147/2009, Research report, 2009)
   NIKU har i samarbeid med Aurskog-Høland kommune og Riksantikvaren gjennomført en mikrotopografisk oppmåling av deler av Løken kirkegård i et forsøk på å påvise, avgrense og kartfeste den middelalderske delen av kirkegården. ...
  • Laserskanning av søndre del av Borreparken, Horten kommune, Vestfold. 

   Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;182/2009, Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en eksperimentell detaljoppmåling av deler av gravfeltet i Borreparken i Horten kommune, Vestfold. Oppmålingen ble utført ved hjelp av en terrestrisk laserskanner, og hensikten med prosjektet var ...
  • Laserskanning av Selje kloster- og helgenanlegg, Selje kommune, Sogn og Fjordane 

   Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;179/2009, Research report, 2009)
   I perioden 11. – 15. mai 2009 ble det gjennomført en første laserskanning av deler av klosteranlegget på øya Selja. Formålet med skanningen var hovedsakelig å detaljdokumentere de største delene av klosteranlegget samt noe ...
  • Laserskanning av båtvraket Tønsberg I, Nedre Langgate, Tønsberg, Vestfold fylkeskommune 

   Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;15/2010, Research report, 2010)
   I slutten av september 2009 ble det påtruffet et relativt godt bevart båtvrak i Nedre Langgate i Tønsberg. Funnet ble gjort ved utgravninger som foregikk i sammenheng med etablering av fjernvarmenett i byen. Det ble bestemt ...
  • Laserskanning av ruinene på Slottsfjellet, Tønsberg, Vestfold 

   Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;134/2010, Research report, 2010)
   I perioden 12. – 28. april 2010 ble det gjennomført en laserskanning av ruinanlegget på Slottsfjellet i Tønsberg. Formålet med skanningen var hovedsakelig å detaljdokumentere hele ruinanlegget samt topografien og landskapet ...
  • Laftekassene fra 1390 NIKUs arkeologiske utgravinger i Oslos gamle havneområde 

   Stornes, Jan Michael; Engen, Trond; Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;164/2011, Research report, 2011)
   Under NIKUs arkeologiske utgravinger i Gamlebyen 2010 og 2011, i gamle Oslos havneområde ble det avdekket to sidestilte laftekasser som var helt utenom det vanlige både når det gjelder alder, utførelse og funksjon. ...
  • Geofysisk undersøkelse knyttet til reguleringsplan for Ahlefeldtsgate ny 1-10 skole, Larvik 

   Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;211/2011, Research report, 2011)
   NIKU gjennomførte mellom 29. august og 2. september 2011 en geofysisk undersøkelse ved Ahlefeldtsgate i bydelen Torstrand i Larvik. Undersøkelsen påviste en rekke anomalier som er tolket som graver fra en kolera- og ...
  • Laserskanning av laftekasser fra Dronning Eufemiasgate, Oslo 

   Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;168/2011, Research report, 2011)
   I forbindelse med arkeologiske utgravninger i Dronning Eufemiasgate i Bjørvika i Oslo ble det i januar 2011 avdekket en rekke tømmerkonstruksjoner tolket som fundamenter til brygger og/eller sjøboder. Tømmerkonstruksjonene, ...
  • Georadarundersøkelse ved Eidsvollsbygningen, Eidsvoll kommune, Akershus. Oppdrag fra Statsbygg juni 2011 

   Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;146/2011, Research report, 2011)
   I løpet av to dager i juni 2011 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) en geofysisk undersøkelse ved Eidsvollsbygningen i Eidsvoll kommune, Akershus fylke. Hensikten med undersøkelsen var å finne spor ...
  • Georadarundersøkelse av Auduns borg, Jølster kommune, Sogn og Fjordane 

   Gustavsen, Lars; Karlsson, Pär (NIKU Oppdragsrapport;71/2011, Research report, 2011)
   I løpet av en uke i november 2010 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Riksantikvarieämbetet, arkeologiska uppdragsverksamheten (RAÄ UVTeknik) en geofysisk undersøkelse av Auduns ...
  • Laserskanning av Oktogonen i Nidaros Domkirke 

   Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;226/2011, Research report, 2011)
   I perioden 15. – 19. november 2010 gjennomførte NIKU i samarbeid med ingeniørfirmaet Geoplan 3D en laserskanning av Oktogonen i Nidaros Domkirke. Resultatene fra laserskanningen skal i første rekke nyttiggjøres av Nidaros ...
  • Georadarundersøkelse ved Solberg 281/1. Re kommune, Vestfold 

   Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;217/2011, Research report, 2011)
   I 2011 ble det, i forbindelse med prosjektet Slagene på Re i Re kommune, Vestfold, påvist rester av et sverd ved hjelp av metallsøker. For å undersøke om sverdet tilhørte en gravhaug ved stedet eller om det utgjorde et ...
  • Tekno-SIS WP1a - Georadarundersøkelse ved Holla kirkeruin Nome kommune, Telemark. NIKU Oppdragsrapport 143/2011 

   Gustavsen, Lars; Meyer, Regin (NIKU Oppdragsrapport;143/2011, Research report, 2011)
   I 2011 ble det, i forbindelse med NIKUs strategiske instituttsatsning Tekno-SIS (Bruk av avansert teknologi for å kartlegge, forstå, konservere og forvalte kulturarven), gjennomført en geofysisk undersøkelse av området ...
  • Evaluering av SINTEF‐rapport om georadarundersøkelse i Bergen domkirke. Versjon 1. 

   Gustavsen, Lars; Paasche, Knut (NIKU Oppdragsrapport;87/2012, Research report, 2012)
   Hensikten med undersøkelsen i Bergen domkirke var å bruke en georadar for å kunne se om det befinner seg objekter inne i veggen i koret. Dette har forskerne fra SINTEF, så vidt vi kan se, greid. Undersøkelsen er gjennomført ...
  • Bygningsdokumentasjon av Oslo Bispegård Gamlebyen, Oslo 

   Gustavsen, Lars; Carniel, Flavio; Meyer, Regin (NIKU Oppdragsrapport;167/2012, Research report, 2012)
   I mai 2012 gjennomførte NIKU, på oppdrag fra Statsbygg, en laserskanning av utvalgte deler av Oslo Bispegård i Gamlebyen i Oslo. Prosjektet hadde som formål å identifisere ulike metoder og ambisjonsnivåer for dokumentasjon ...
  • Georadarundersøkelse ved Nedre Ramme. Gnr. 41/bnr. 11, Vestby kommune, Akershus 

   Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;238/2012, Research report, 2012)
   I desember 2012 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Akershus fylkeskommune en georadarundersøkelse ved gården Nedre Ramme i Vestby kommune, Akershus. Undersøkelsen hadde som hensikt ...
  • Georadarundersøkelse på Mellom Bolæren. Tønsberg kommune, Vestfold. 

   Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;178/2012, Research report, 2012)
   I oktober 2012 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Kulturarv, Vestfold fylkeskommune (VFK) en georadarundersøkelse av en krigskirkegård på Mellom Bolæren i Tønsberg kommune, Vestfold. ...
  • Georadarundersøkelse ved Øvre Ramme. Gnr. 41/bnr. 2, Vestby kommune, Akershus 

   Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;237/2012, Research report, 2012)
   I desember 2012 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) en georadarundersøkelse ved gården Øvre Ramme i Vestby kommune, Akershus. Undersøkelsen hadde som hensikt å undersøke utvalgte områder rundt ...
  • Georadarundersøkelse ved Solberg. Gnr. 280 Bnr. 1, Re kommune, Vestfold 

   Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;82/2012, Research report, 2012)
   I mai 2012 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med prosjektet Slagene på Re en georadarundersøkelse ved gården Solberg i Re kommune, Vestfold. Undersøkelsen hadde som hensikt å lokalisere ...