Recent Submissions

 • Georadarundersøkelse på Hamarkaupangen. Hamar kommune, Hedmark fylke. 

  Gabler, Manuel; Amundsen, Hilde Rigmor; Kristiansen, Monica; Hafsal, Nils Aage (NIKU Oppdragsrapport;204, Research report, 2016-12)
  I September 2016 gjennomførte NIKU georadarundersøkelse på Hamarkaupangen. Målet med undersøkelsen var å kartlegge arkeologiske strukturer på lokaliteten uten å gjøre fysiske inngrep i bakken, og på grunnlag av disse ...
 • Follobaneprosjektet F04 Klypen Øst og Saxegaardsgata 15. Arkeologisk utgravning mellom Bispegata og Loenga. Middelalderparken og Saxegaardsgata 15 & 17, Oslo 

  Derrick, Michael (NIKU Oppdragsrapport;40/2015, Research report, 2018)
  An archaeological evaluation and excavation was carried out along the eastern side of the railway embankment known as Klypen in Gamlebyen, in the period 22.4.2014–14.4.2015, prior to the construction of a culvert which ...
 • Osteologisk analyse av skjelettmaterialet fra Nikolaikirkens kirkegård. Follobanen F04/Saxegaardsgata 15 

  Jensen, Anne Østergaard (NIKU Oppdragsrapport;160/2016, Research report, 2018)
  Utgravningsområdet dekket 165 m2 med bevarte kirkegård, med 4–80 cm tykke kulturlag. Området lå sør og sørøst for stedet hvor middelalderens Nikolaikirke lå. Det ble i registrert og tatt opp 106 in situ skjeletter fra 100 ...
 • Laserskanning av Urnes stavkirke, Luster kommune, Sogn og Fjordane 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;180/2009, Research report, 2009)
  NIKU har, i samarbeid med ingeniørfirmaene Geoplan 3D og Ramböll AB samt Riksantikvaren, gjennomført en tredelt detaljdokumentasjon av Urnes stavkirke ved hjelp av laserskanning. Denne tekniske rapporten tar for seg ...
 • Laserskanning av ruinene på Slottsfjellet, Tønsberg, Vestfold 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;134/2010, Research report, 2010)
  I perioden 12. – 28. april 2010 ble det gjennomført en laserskanning av ruinanlegget på Slottsfjellet i Tønsberg. Formålet med skanningen var hovedsakelig å detaljdokumentere hele ruinanlegget samt topografien og landskapet ...
 • Geofysisk undersøkelse knyttet til reguleringsplan for Ahlefeldtsgate ny 1-10 skole, Larvik 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;211/2011, Research report, 2011)
  NIKU gjennomførte mellom 29. august og 2. september 2011 en geofysisk undersøkelse ved Ahlefeldtsgate i bydelen Torstrand i Larvik. Undersøkelsen påviste en rekke anomalier som er tolket som graver fra en kolera- og ...
 • Laserskanning av laftekasser fra Dronning Eufemiasgate, Oslo 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;168/2011, Research report, 2011)
  I forbindelse med arkeologiske utgravninger i Dronning Eufemiasgate i Bjørvika i Oslo ble det i januar 2011 avdekket en rekke tømmerkonstruksjoner tolket som fundamenter til brygger og/eller sjøboder. Tømmerkonstruksjonene, ...
 • Bygningsdokumentasjon av Oslo Bispegård Gamlebyen, Oslo 

  Gustavsen, Lars; Carniel, Flavio; Meyer, Regin (NIKU Oppdragsrapport;167/2012, Research report, 2012)
  I mai 2012 gjennomførte NIKU, på oppdrag fra Statsbygg, en laserskanning av utvalgte deler av Oslo Bispegård i Gamlebyen i Oslo. Prosjektet hadde som formål å identifisere ulike metoder og ambisjonsnivåer for dokumentasjon ...
 • Laserskanning av kirkegård ved Høland prestegård, Aurskog-Høland kommune, Akershus 

  Gustavsen, Lars; Brendalsmo, Jan (NIKU Oppdragsrapport;147/2009, Research report, 2009)
  NIKU har i samarbeid med Aurskog-Høland kommune og Riksantikvaren gjennomført en mikrotopografisk oppmåling av deler av Løken kirkegård i et forsøk på å påvise, avgrense og kartfeste den middelalderske delen av kirkegården. ...
 • Laserskanning av søndre del av Borreparken, Horten kommune, Vestfold. 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;182/2009, Research report, 2009)
  Denne rapporten omhandler en eksperimentell detaljoppmåling av deler av gravfeltet i Borreparken i Horten kommune, Vestfold. Oppmålingen ble utført ved hjelp av en terrestrisk laserskanner, og hensikten med prosjektet var ...
 • Georadarundersøkelse ved Eidsvollsbygningen, Eidsvoll kommune, Akershus. Oppdrag fra Statsbygg juni 2011 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;146/2011, Research report, 2011)
  I løpet av to dager i juni 2011 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) en geofysisk undersøkelse ved Eidsvollsbygningen i Eidsvoll kommune, Akershus fylke. Hensikten med undersøkelsen var å finne spor ...
 • Georadarundersøkelse av Auduns borg, Jølster kommune, Sogn og Fjordane 

  Gustavsen, Lars; Karlsson, Pär (NIKU Oppdragsrapport;71/2011, Research report, 2011)
  I løpet av en uke i november 2010 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Riksantikvarieämbetet, arkeologiska uppdragsverksamheten (RAÄ UVTeknik) en geofysisk undersøkelse av Auduns ...
 • Laserskanning av Selje kloster- og helgenanlegg, Selje kommune, Sogn og Fjordane 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;179/2009, Research report, 2009)
  I perioden 11. – 15. mai 2009 ble det gjennomført en første laserskanning av deler av klosteranlegget på øya Selja. Formålet med skanningen var hovedsakelig å detaljdokumentere de største delene av klosteranlegget samt noe ...
 • Georadarundersøkelse ved Solberg 281/1. Re kommune, Vestfold 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;217/2011, Research report, 2011)
  I 2011 ble det, i forbindelse med prosjektet Slagene på Re i Re kommune, Vestfold, påvist rester av et sverd ved hjelp av metallsøker. For å undersøke om sverdet tilhørte en gravhaug ved stedet eller om det utgjorde et ...
 • Laserskanning av Oktogonen i Nidaros Domkirke 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;226/2011, Research report, 2011)
  I perioden 15. – 19. november 2010 gjennomførte NIKU i samarbeid med ingeniørfirmaet Geoplan 3D en laserskanning av Oktogonen i Nidaros Domkirke. Resultatene fra laserskanningen skal i første rekke nyttiggjøres av Nidaros ...
 • Kongsgata, Stavanger: Arkeologisk undersøkelse av tre naverboringer. 

  Dunlop, Alexander Rory (NIKU Oppdragsrapport;46/2018, Research report, 2018)
  3.-4. mai 2018 foretok en arkeolog fra NIKU distriktskontor Bergen registrering ved tre naverboringer langs Kongsgata, Stavanger; veibanen er utsatt for ganske alvorlige setninger, og Stavanger kommune planlegger å ruste ...
 • Georadarundersøkelse ved Solberg. Gnr. 280 Bnr. 1, Re kommune, Vestfold 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;82/2012, Research report, 2012)
  I mai 2012 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med prosjektet Slagene på Re en georadarundersøkelse ved gården Solberg i Re kommune, Vestfold. Undersøkelsen hadde som hensikt å lokalisere ...
 • Georadarundersøkelse ved Tåjejordet. Håøya, Frogn kommune, Akershus fylke 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;83/2012, Research report, 2012)
  I mai 2012 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Oscarsborg Festnings venner en georadarundersøkelse ved Tåjejordet på Håøya i Akershus. Undersøkelsen hadde som hensikt å lokalisere ...
 • Georadarundersøkelse ved Gunnarsbø II. Tønsberg kommune, Vestfold 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;28/2012, Research report, 2012)
  I februar 2012 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Kulturarv, Vestfold fylkeskommune (VFK) en georadarundersøkelse i Gunnarsbøparken i Tønsberg kommune, Vestfold. Undersøkelsen hadde ...
 • Georadarundersøkelse ved Gunnarsbø I. Tønsberg kommune, Vestfold 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;27/2012, Research report, 2012)
  I februar 2012 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Kulturarv, Vestfold fylkeskommune (VFK) en georadarundersøkelse ved Gunnarsbø i Tønsberg kommune, Vestfold. Undersøkelsen hadde ...

View more