Show simple item record

dc.contributor.authorUtne-Reitan, Bjørnar
dc.date.accessioned2018-06-29T12:34:04Z
dc.date.available2018-06-29T12:34:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503814
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteorinb_NO
dc.description.abstractAbstract. - English title: Edvard Grieg’s studies in music theory. - This thesis asks central questions regarding our understanding of Edvard Grieg’s (1843-1907) education, and how it may have influenced his style. Its mission is to account for Grieg’s studies in music theory (harmony and counterpoint) at the Leipzig Conservatory in the period 1858-1862 and examine to which extent these studies might have played a role in shaping his harmonic style. Every exercise in Grieg’s workbooks has been studied. The exercises have been counted and categorized, and selected passages are commented on and analyzed in the thesis. The study shows that Grieg wrote 967 exercises. This alone proves his diligence and dedication towards the subject. From the study of the exercises, it is evident that counterpoint, to a greater extent than harmony, was the main subject of his theory training. The last part of the thesis clarifies how Grieg may have benefited from this contrapuntal education. This is shown both through examples from passages containing polyphony in Grieg’s production, and through examples of linear harmony. Through viewing Grieg’s innovative harmony as built on linear grounds, it has become clear that his training in counterpoint in Leipzig has played a significant role in shaping his style. Keywords: Edvard Grieg; Harmony and counterpoint exercises; Harmonic style.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag. - Oppgaven stiller sentrale spørsmål knyttet til vår forståelse av Edvard Griegs (1843-1907) utdannelse, og hvilken innvirkning denne kan ha hatt på hans stil. Helt spesifikt er formålet å redegjøre for Griegs studier i musikkteori (harmonilære og kontrapunkt) ved konservatoriet i Leipzig i perioden 1858-62, samt undersøke i hvilken grad disse studiene kan ha vært med på å forme grunnlaget for hans harmoniske stil. Alle øvelser i Griegs arbeidsbøker i musikkteori er studert. I tillegg til opptelling og kategorisering disse, gis det eksempel som kommenteres og analyseres for å kartlegge hva Grieg lærte. Undersøkelsen viser at Grieg skrev 967 øvelser. Mengden øvelser alene viser hans flittighet og dedikasjon til faget. Studien av arbeidsbøkene viser tydelig at kontrapunkt, i større grad enn harmonilære, var i fokus i opplæringen. Siste del av oppgaven klargjør hvordan Grieg kan ha dratt nytte av denne opplæringen i «linjens kunst». Først vises eksempel på polyfone passasjer i Griegs musikk, før det argumenteres for en lineær forståelse av grunnlaget for Griegs innovative harmonikk. Ved å anse linjenes kraft som et grunnelement i Griegs harmonikk, blir det tydelig at kontrapunktundervisningen i Leipzig kan ha vært svært viktig for hans utforming av en egen stil.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteori;2018
dc.subjectEdvard Griegnb_NO
dc.subjectharmonic stylenb_NO
dc.subjectharmony and counterpoint exercisesnb_NO
dc.titleEdvard Griegs studier i musikkteori. Kontrapunktøvelser som grobunn for innovativ harmonikknb_NO
dc.title.alternativeEdvard Grieg’s studies in music theorynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkteori: 112nb_NO
dc.source.pagenumber173 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [142]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record