Show simple item record

dc.contributor.authorDømbe, B.
dc.date.accessioned2018-06-04T11:56:28Z
dc.date.available2018-06-04T11:56:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDømbe, B. (2015). Gir de norske ACT-teamene integrerte tjenester alene, eller arbeider de mer etter en Intensive Case Management-modell? (Masteroppgave). Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo. Hentet fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-49055nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2500166
dc.description.abstractBakgrunn Helsedirektoratet anslo i 2008 at det var er en gruppe på omkring 4000 personer med alvorlig psykisk lidelse og tilleggsproblematikk, som ikke fikk dekket sitt hjelpebehov. Myndighetene valgte å satse på innføring av Assertive Community Treatment-modellen, som er en integrert modell for å gi helhetlige tjenester til pasientgruppen. I den norske konteksten er det imidlertid et spørsmål om teamene tilbyr integrerte og helhetlige tjenester alene, da det norske velferdssystemet er bygd ut med instanser som hver for seg kan tilby de samme tjenestene som ACT. Formålet er å undersøke om de 12 norske ACT-teamene tilbyr integrerte og helhetlige tjenester alene, eller om de arbeider mer etter en Intensive Case Management-modell. Metode Samtlige kontakter (n=69701) med alle pasienter som ble tatt opp i ACT ble kartlagt i en to-års periode. Studien har et deskriptivt, longitudinelt og prospektivt design, den beskriver hvilke kommunale instanser teamene samhandler med, om hvilke tjenester og i hvilket omfang, og om samhandlingsprofilen varierer mellom teamene. Resultat Teamene utfører i all hovedsak flest kontakter alene, det vanligste innholdet i disse kontaktene er samtaler, medisiner og sosial trening/fritidsaktivitet. 13 prosent av kontaktene var samhandling, 7 prosent var med kommuner, hvor vanligste innhold var møter, samtaler, medisiner, arbeid/utdanning/økonomi/bolig, planlegging av behandling og tiltak, og følge til en instans. Omfanget av samhandling var nokså likt fordelt mellom teamene Konklusjon Teamene gir integrerte og helhetlige tjenester alene.nb_NO
dc.subjectsamhandingsmodellernb_NO
dc.subjectassertive community treatmentnb_NO
dc.subjectACTnb_NO
dc.subjectpasientforløpnb_NO
dc.titleGir de norske ACT-teamene integrerte tjenester alene, eller arbeider de mer etter en Intensive Case Management-modell?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record