Show simple item record

dc.contributor.advisorLøhre, Audhild
dc.contributor.authorStøbakk, Margrethe
dc.date.accessioned2018-06-01T06:38:46Z
dc.date.available2018-06-01T06:38:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2499984
dc.description.abstractFormål og problemstilling Jeg ønsker å se nærmere på hvordan det er for spesialpedagoger i barnehagen å arbeide med barn som har spesifikke språkvansker. Med bakgrunn i dette har jeg utformet forskningsprosjektet problemstilling, som er: Hvordan opplever spesialpedagoger å arbeide med barn som har spesifikke språkvansker i barnehagen? Metode For å svare på oppgavens problemstilling har jeg brukt en kvalitativ tilnærming, og når jeg samlet inn data gjorde jeg denne ved å utføre jeg tre semi-strukturerte intervju. Utvalget mitt består av tre spesialpedagoger som arbeider i tre forskjellige barnehager. Jeg benyttet meg av en lydopptaker under intervjuene. Før intervjuene sendte jeg intervjupersonene et informasjonsskriv, hvor det ble gitt en liten innføring i hva masteroppgaven handlet om, samt om deres rettigheter som intervjupersoner. Resultater Noen av de mest sentrale funnene i denne oppgaven er at det både oppleves som givende og utfordrende å arbeide med spesifikke språkvansker. Intervjupersonene beskriver det som givende når barn som har spesifikke språkvansker føler mestring. Det å ha andre å rådføre seg med ser også ut til å oppleves som givende i deres arbeid som spesialpedagog. Andre funn er at uavhengig av språkvanske, så setter man gjerne inn de samme tiltakene. Det kan også virke ut som om at intervjupersonene er mer opptatt av hvilket område av språket barnet har utfordringer med enn på om barnet har en spesifikk språkvanske eller ikke. I forhold til tidlig innsats kan det være utfordrende å knytte tiltakene direkte opp mot spesifikke språkvansker, siden det kan være vanskelig å vite om det er snakk om en spesifikk språkvanske eller om det er en annen form for språkvanske på et tidlig tidspunkt. Det viktigste er likevel at det blir satt inn tiltak, slik at barna kan få hjelp.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSpesifikke språkvansker i barnehagen - En kvalitativ studie av tre spesialpedagogers opplevelse av å arbeide med barn som har spesifikke språkvansker i barnehagennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record