Samlingen inneholder rapportserien Statens vegvesens rapporter. Samlingen inneholder både gyldige og utgåtte rapporter. Rapportserien finnes også på Statens vegvesens nettsider: Statens vegvesens rapporter

Recent Submissions

  • Prioriteringsmodell for skredpunkt : Brukerveiledning 

    Bjordal, Heidi (Statens vegvesens rapporter;349, Report, 2015-01)
    Rapporten gir en introduksjon til beregningsmodellen for prioritering av skredutsatte punkt. Rapporten tar for seg selve regnemodellen og hvordan denne er innarbeidet og beregnes i NVDB. Rapporten er utarbeidet i ...