Recent Submissions

 • Backsourcing- bevege seg fremover ved å gå bakover? 

  Reiestad, Else Marit; Fisketjønn, Margrethe (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Backsourcing som tema debatteres ofte både i en politisk og økonomisk kontekst, og spesielt etter den globale finanskrisen de siste år hvor det har blitt et større fokus på å forsøke å beholde arbeidsplasser i sitt ...
 • Time-series and cross-sectional price momentum: Applying the Dual Momentum strategy from a Norwegian perspective 

  Tønnessen, Joakim Opsahl (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Time-series and cross-sectional price momentum have been observed in the majority of asset classes around the globe. This thesis investigates and replicates the Dual Momentum strategy created by Antonacci (2014) from a ...
 • Praktisk bruk av ekspansjonsteorier i bygg- og anleggsbransjen 

  Høigaard, Christine (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Markedet er i endring. Innenfor entreprenørene i bygg- og anleggsbransjen, ser vi at noen store selskaper har kontrollert bransjen over flere år. Det blir færre, men større aktører i markedet. Årsaken til dette er strategier ...
 • Hvordan påvirker eiendomsmeglernes lønnssystem arbeidstakers motivasjon, mestring og trivsel 

  Fiskå, Runar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Bakgrunnen for studien var å finne ut hvordan eiendomsmegleres lønnssystem påvirker arbeidstakers motivasjon, mestring og trivsel. Studien er basert på et utvalg av 338 eiendomsmeglere i hele landet. Undersøkelsen ble sendt ...
 • Maktbruk under kontraktsforhandlinger og dens påvirkning på leverendørenes bærekraft 

  Haarr, Paal; Rødset, Lars (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
  Hensikten med oppgaven har vært å analysere maktbruk under kontraktsforhandlinger i petroleumsnæringen, og om dette hadde sammenheng med leverandørenes økonomiske bærekraft i kontrakten. Vi ønsket å undersøke hvilke parter ...
 • Dialogue and effectiveness 

  Berg, Siri Malczewski (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
  Due to the development and demands of globalisation and the need to quickly adapt to changes, companies have been forced to change their organisational structures. Organisation in teams is seen as a powerful tool for high ...
 • Prosjekt evaluering: En viktig suksessfaktor for organisasjons endring. 

  Aaroy, Karianne (Masteroppgave;UIS-SV-HH/2018, Master thesis, 2018-05)
  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan prosjektevaluering kan være en kritisk suksessfaktor for organisasjonsendring. Det vil bli sett på om evaluering blir håndtert som metode, om verktøyet tilfredsstiller ...
 • Hvordan bygge endringsklarhet 

  Vold, Jone; Holthe-Seim, Kai Inge (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Denne oppgaven er skrevet innenfor fagfeltet endringsledelse, og har til hensikt å belyse hvordan en kan bygge endringsklarhet i en organisasjon, og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Innledningsvis er relevant ...
 • Target cost in Statoil projects: The effects of capital expenditure targets 

  Atkinson, Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  This paper consists of an explorative investigation into the effects of the concept “target cost” in development projects executed by the Norwegian energy company Statoil ASA. Target cost is a financial target towards ...
 • Tilfreds på jobben? En studie av forklaringsfaktorer og undersøkelsesopplegg 

  Rommetvedt, Halvar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
  Formålet med denne studien har vært å undersøke hva det er som påvirker jobbtilfredsheten hos medarbeidere i Skangas AS. Dette er belyst på ved hjelp av den årlige medarbeiderundersøkelsen. Det er også blitt rettet et blikk ...
 • Lærende tankesett – En studie av matematikklæreres tankesett 

  Tungland, Silje Marie Tande; Tunheim, Gunn Karin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  På tross av stor innsats i Norge for å øke fullføringsgraden i den videregående skolen er det et stort frafall, og prosentandelen som fullfører er lav. Frafall representerer et stort samfunnsproblem både fordi det er dyrt ...
 • A case study: The evolution of the Norwegian subsea field development market 

  Haneferd, Rasmus (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
  The Norwegian sector has from the 70’s been dominated by the major international oil companies. Statoil was modelled after these international giants with both upstream and downstream capability. The sector has matured and ...
 • En kvantitativ analyse av letestrategier på norsk sokkel 

  Nasseri, Mehryar; Olsen, Tommy (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-24)
  Et oljeselskap er avhengig av å få tilført nye reserver som erstatter produksjonen. Dette kan gjøres på to måter - leting eller oppkjøp. Noen oljeselskaper har fra aksjonærenes synspunkt, mer suksess med sin letestrategi ...
 • Brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9. 

  Øie, Caroline; Fuglestad, Renate (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Denne masteroppgaven ser på brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9 med utgangspunkt i det konseptuelle rammeverket til International Accounting Standards Board (IASB). IFRS 9 ble laget som et svar på ...
 • Valuation of oil and gas companies 

  Berle, Johan Bernhard Christie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  The purpose of this thesis is to look at the effect on corporate valuation associated with the choice of accounting method. Drilling companies1 have two available accounting methods for the exploration and development cost ...
 • Konsekvenser av foreslåtte endringer i aksjeloven § 3-8 

  Langeland, Nina; Wiik, Bettina Osland (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Aksjeloven § 3-8 regulerer avtaler inngått mellom et selskap og dets nærstående. Formålet med bestemmelsen er todelt. Bestemmelsen skal unngå omgåelse av redegjørelse ved tingsinnskudd. I tillegg skal den skape åpenhet og ...
 • Konsekvenser som følge av erstatning av dagens grunnleggende regnskapsprinsipper med alminnelige prinsipper i ny regnskapslov for ikke-børsnoterte selskaper 

  Abagaeva, Yulia; Gorelochkina, Natalia (Master thesis, 2018-06-12)
  Denne masterutredningen tar utgangspunkt i lovutredningen NOU 2015:10 som har formål å modernisere og forenkle regelverket, samt tilpasse de norske reglene til nytt EU-regelverk på området. Ny regnskapslov legger til rette ...
 • Regnskapsmanipulasjon -Hvordan skjer det og hvordan kan det avdekkes 

  Beqiri, Hysni (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Hensikten med oppgaven er å belyse temaet regnskapsmanipulasjon. Leseren vil få presentert grunnleggende regnskapsteori sammen med ulike metoder som typisk anvendes ved manipulering av regnskapet. Deretter blir leseren ...
 • En undersøkelse av årsaker til variasjoner i norske kommuners skatteinngang som leder til sløsing ved budsjettering 

  Tørring, Geir (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Denne masteroppgaven utforsker to sentrale fenomener som har vært mye diskutert i næringslivet og det offentlige de siste årene. Det ene er Lean, og hvordan en med metodiske tilnærminger kan redusere sløsing i organisasjoner. ...
 • Hvordan skal e-dagligvareforhandlere i B2C markedet best mulig sette opp en profitabel lagermodell? 

  Træbakken, Fredrik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
  E-dagligvarehandel er dagligvarehandel over internett. Bransjen i dag vokser stadig, men så lang er det ingen i Norge som har klart å gjøre forretningen profitabel. Flere bedrifter som har startet med e-dagligvarehandel ...

View more