Collections

Recent Submissions

 • Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk 

  Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie;, Research report, 2018-04)
  Denne rapporten undersøker muligheten for å etablere et kontraktsmarked innen førstehåndsomsetningen av villfisk. Det gis først en litteraturgjennomgang omkring utbredelsen av kontraktsmarkeder. Det defineres et sett med ...
 • Backsourcing- bevege seg fremover ved å gå bakover? 

  Reiestad, Else Marit; Fisketjønn, Margrethe (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Backsourcing som tema debatteres ofte både i en politisk og økonomisk kontekst, og spesielt etter den globale finanskrisen de siste år hvor det har blitt et større fokus på å forsøke å beholde arbeidsplasser i sitt ...
 • Time-series and cross-sectional price momentum: Applying the Dual Momentum strategy from a Norwegian perspective 

  Tønnessen, Joakim Opsahl (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Time-series and cross-sectional price momentum have been observed in the majority of asset classes around the globe. This thesis investigates and replicates the Dual Momentum strategy created by Antonacci (2014) from a ...
 • Praktisk bruk av ekspansjonsteorier i bygg- og anleggsbransjen 

  Høigaard, Christine (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Markedet er i endring. Innenfor entreprenørene i bygg- og anleggsbransjen, ser vi at noen store selskaper har kontrollert bransjen over flere år. Det blir færre, men større aktører i markedet. Årsaken til dette er strategier ...
 • Hvordan påvirker eiendomsmeglernes lønnssystem arbeidstakers motivasjon, mestring og trivsel 

  Fiskå, Runar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Bakgrunnen for studien var å finne ut hvordan eiendomsmegleres lønnssystem påvirker arbeidstakers motivasjon, mestring og trivsel. Studien er basert på et utvalg av 338 eiendomsmeglere i hele landet. Undersøkelsen ble sendt ...
 • Maktbruk under kontraktsforhandlinger og dens påvirkning på leverendørenes bærekraft 

  Haarr, Paal; Rødset, Lars (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
  Hensikten med oppgaven har vært å analysere maktbruk under kontraktsforhandlinger i petroleumsnæringen, og om dette hadde sammenheng med leverandørenes økonomiske bærekraft i kontrakten. Vi ønsket å undersøke hvilke parter ...
 • Dialogue and effectiveness 

  Berg, Siri Malczewski (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
  Due to the development and demands of globalisation and the need to quickly adapt to changes, companies have been forced to change their organisational structures. Organisation in teams is seen as a powerful tool for high ...
 • Prosjekt evaluering: En viktig suksessfaktor for organisasjons endring. 

  Aaroy, Karianne (Masteroppgave;UIS-SV-HH/2018, Master thesis, 2018-05)
  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan prosjektevaluering kan være en kritisk suksessfaktor for organisasjonsendring. Det vil bli sett på om evaluering blir håndtert som metode, om verktøyet tilfredsstiller ...
 • Hvordan bygge endringsklarhet 

  Vold, Jone; Holthe-Seim, Kai Inge (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Denne oppgaven er skrevet innenfor fagfeltet endringsledelse, og har til hensikt å belyse hvordan en kan bygge endringsklarhet i en organisasjon, og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Innledningsvis er relevant ...
 • Target cost in Statoil projects: The effects of capital expenditure targets 

  Atkinson, Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  This paper consists of an explorative investigation into the effects of the concept “target cost” in development projects executed by the Norwegian energy company Statoil ASA. Target cost is a financial target towards ...
 • Tilfreds på jobben? En studie av forklaringsfaktorer og undersøkelsesopplegg 

  Rommetvedt, Halvar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
  Formålet med denne studien har vært å undersøke hva det er som påvirker jobbtilfredsheten hos medarbeidere i Skangas AS. Dette er belyst på ved hjelp av den årlige medarbeiderundersøkelsen. Det er også blitt rettet et blikk ...
 • Lærende tankesett – En studie av matematikklæreres tankesett 

  Tungland, Silje Marie Tande; Tunheim, Gunn Karin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  På tross av stor innsats i Norge for å øke fullføringsgraden i den videregående skolen er det et stort frafall, og prosentandelen som fullfører er lav. Frafall representerer et stort samfunnsproblem både fordi det er dyrt ...
 • A case study: The evolution of the Norwegian subsea field development market 

  Haneferd, Rasmus (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
  The Norwegian sector has from the 70’s been dominated by the major international oil companies. Statoil was modelled after these international giants with both upstream and downstream capability. The sector has matured and ...
 • En kvantitativ analyse av letestrategier på norsk sokkel 

  Nasseri, Mehryar; Olsen, Tommy (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-24)
  Et oljeselskap er avhengig av å få tilført nye reserver som erstatter produksjonen. Dette kan gjøres på to måter - leting eller oppkjøp. Noen oljeselskaper har fra aksjonærenes synspunkt, mer suksess med sin letestrategi ...
 • When a good is a bad (or a bad is a good) - analysis of data from an ambiguous nonmarket valuation setting 

  Gudding, Petter Andreas; Kipperberg, Gorm; Bond, Craig Andrew; Cullen, Kelly; Steltzer, Eric (Journal article; Peer reviewed, 2018-01)
  This paper analyses data from a contingent valuation experiment carried out in a context with large degree of preference heterogeneity and valuation ambiguity. Despite this challenge, by implementing estimation of an ...
 • “I want to shake your hand before …”: The role of clients, knowledge exchange and market dynamics in southern Italian software firms 

  Calignano, Giuseppe; De Siena, Luca (Journal article; Peer reviewed, 2018-02)
  This study aims to assess the importance of clients in multi-scalar networks leading to learning competence and knowledge exchange. Furthermore, the difficulties encountered by firms located in a peripheral and marginally ...
 • Informed trading in hybrid bond markets 

  Valseth, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2018-07)
  I study the impact of pretrade transparency on trading activity in an environment where dealers, informed and uninformed alike, can choose between an electronic limit order book (LOB) and an over-the-counter (OTC) market. ...
 • Household Production in an Egalitarian Society 

  Onozaka, Yuko; Hafzi, Kamran (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Norwegian national policies strongly incentivize double-earner households and gender equality, but various gender gaps persist both at work and at home. In these seemingly contradictory situations, what are the mechanisms ...
 • Brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9. 

  Øie, Caroline; Fuglestad, Renate (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Denne masteroppgaven ser på brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9 med utgangspunkt i det konseptuelle rammeverket til International Accounting Standards Board (IASB). IFRS 9 ble laget som et svar på ...
 • Valuation of oil and gas companies 

  Berle, Johan Bernhard Christie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  The purpose of this thesis is to look at the effect on corporate valuation associated with the choice of accounting method. Drilling companies1 have two available accounting methods for the exploration and development cost ...

View more