Collections

Recent Submissions

 • The Impact of Change in Oil Price on Inflation in Norway 

  Osman, Akbar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2019-01-17)
  In this thesis, I investigated the effect of oil price fluctuation on consumer price inflation in Norway. I applied the vector autoregression (VAR) model – one of the most popular approach in macroeconomic multivariate ...
 • A quantitative analysis on the effect of firm and project characteristics in FHF funded R&D projects 

  Nakken, Elisabeth; Gjerstad, Jon (Master thesis, 2018-08-15)
  Spending more than 200 million NOK annually on innovative research and development projects, FHF is a primary provider of funds for projects in the seafood industry. Being entirely financed through a tax levied on all ...
 • Dataanalyser i revisjonens planleggingsfase og revisjonsrisikomodell 

  Sundberg, Mia Korsmo; Laupland, Hanne Kristin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-08)
  Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke implikasjoner bruk av dataanalyse, også kalt Big Data Analytics, har på revisors fremgangsmåte i planleggingsfasen, risikovurderingen av et revisjonsoppdrag og ...
 • Halt and catch fire – A study on business model innovation and the effect of the upper echelons mental models 

  Johansen, Cathrine Brudeseth (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-22)
  In the face of external shifts, the upper echelons set the strategic orientation for the company and innovate their business models accordingly. However, the industry has little understanding of the influence that dynamic ...
 • Strategisk virksomhetsstyring og strategirealisering i en Lean kontekst 

  Sunde, Bjørg Amalie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
  Målsettingen med denne studien er å belyse hvordan drive Strategisk virksomhetsstyring og strategirealisering i en Lean kontekst. F&C-nettverket i Equinor har etablert en strategisk forbedringsagenda med fem strategiske ...
 • Effektiv styring av innovasjonsprosjekter 

  Golf, Stina Hetland (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-23)
  Formålet med dette studiet er å belyse innovasjonsprosessen i et høyteknologisk miljø, først og fremst med tanke på hvordan man kan oppnå effektiv styring, gitt den usikkerhet og kompleksitet som eksisterer. Et viktig ...
 • Motiver og effektivitet i norsk petroleumsbistand 

  Hope, Bengt (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-07-25)
  I denne avhandlingen har jeg studert de mulige effektene den norske petroleumsbistanden gjennom Norad sitt program «Olje for Utvikling» (OfU) har på bekjempelse av fattigdom. Videre ønsker jeg å se på sammenhenger mellom ...
 • Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk 

  Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie;, Research report, 2018-04)
  Denne rapporten undersøker muligheten for å etablere et kontraktsmarked innen førstehåndsomsetningen av villfisk. Det gis først en litteraturgjennomgang omkring utbredelsen av kontraktsmarkeder. Det defineres et sett med ...
 • Backsourcing- bevege seg fremover ved å gå bakover? 

  Reiestad, Else Marit; Fisketjønn, Margrethe (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Backsourcing som tema debatteres ofte både i en politisk og økonomisk kontekst, og spesielt etter den globale finanskrisen de siste år hvor det har blitt et større fokus på å forsøke å beholde arbeidsplasser i sitt ...
 • Time-series and cross-sectional price momentum: Applying the Dual Momentum strategy from a Norwegian perspective 

  Tønnessen, Joakim Opsahl (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Time-series and cross-sectional price momentum have been observed in the majority of asset classes around the globe. This thesis investigates and replicates the Dual Momentum strategy created by Antonacci (2014) from a ...
 • Praktisk bruk av ekspansjonsteorier i bygg- og anleggsbransjen 

  Høigaard, Christine (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Markedet er i endring. Innenfor entreprenørene i bygg- og anleggsbransjen, ser vi at noen store selskaper har kontrollert bransjen over flere år. Det blir færre, men større aktører i markedet. Årsaken til dette er strategier ...
 • Hvordan påvirker eiendomsmeglernes lønnssystem arbeidstakers motivasjon, mestring og trivsel 

  Fiskå, Runar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Bakgrunnen for studien var å finne ut hvordan eiendomsmegleres lønnssystem påvirker arbeidstakers motivasjon, mestring og trivsel. Studien er basert på et utvalg av 338 eiendomsmeglere i hele landet. Undersøkelsen ble sendt ...
 • Maktbruk under kontraktsforhandlinger og dens påvirkning på leverendørenes bærekraft 

  Haarr, Paal; Rødset, Lars (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
  Hensikten med oppgaven har vært å analysere maktbruk under kontraktsforhandlinger i petroleumsnæringen, og om dette hadde sammenheng med leverandørenes økonomiske bærekraft i kontrakten. Vi ønsket å undersøke hvilke parter ...
 • Dialogue and effectiveness 

  Berg, Siri Malczewski (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
  Due to the development and demands of globalisation and the need to quickly adapt to changes, companies have been forced to change their organisational structures. Organisation in teams is seen as a powerful tool for high ...
 • Prosjekt evaluering: En viktig suksessfaktor for organisasjons endring. 

  Aaroy, Karianne (Masteroppgave;UIS-SV-HH/2018, Master thesis, 2018-05)
  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan prosjektevaluering kan være en kritisk suksessfaktor for organisasjonsendring. Det vil bli sett på om evaluering blir håndtert som metode, om verktøyet tilfredsstiller ...
 • Hvordan bygge endringsklarhet 

  Vold, Jone; Holthe-Seim, Kai Inge (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Denne oppgaven er skrevet innenfor fagfeltet endringsledelse, og har til hensikt å belyse hvordan en kan bygge endringsklarhet i en organisasjon, og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Innledningsvis er relevant ...
 • Target cost in Statoil projects: The effects of capital expenditure targets 

  Atkinson, Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  This paper consists of an explorative investigation into the effects of the concept “target cost” in development projects executed by the Norwegian energy company Statoil ASA. Target cost is a financial target towards ...
 • Tilfreds på jobben? En studie av forklaringsfaktorer og undersøkelsesopplegg 

  Rommetvedt, Halvar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
  Formålet med denne studien har vært å undersøke hva det er som påvirker jobbtilfredsheten hos medarbeidere i Skangas AS. Dette er belyst på ved hjelp av den årlige medarbeiderundersøkelsen. Det er også blitt rettet et blikk ...
 • Lærende tankesett – En studie av matematikklæreres tankesett 

  Tungland, Silje Marie Tande; Tunheim, Gunn Karin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  På tross av stor innsats i Norge for å øke fullføringsgraden i den videregående skolen er det et stort frafall, og prosentandelen som fullfører er lav. Frafall representerer et stort samfunnsproblem både fordi det er dyrt ...
 • A case study: The evolution of the Norwegian subsea field development market 

  Haneferd, Rasmus (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
  The Norwegian sector has from the 70’s been dominated by the major international oil companies. Statoil was modelled after these international giants with both upstream and downstream capability. The sector has matured and ...

View more