Denne samlingen inneholder eldre og utgåtte utgaver av håndbøker utgitt av Statens vegvesen. De gjeldene utgavene av håndbøkene finner du her: Statens vegvesens håndbøker

Nye registreringer

 • Metodikk for instrumentering, dokumentasjon og verifikasjon av konstruksjoner : veiledning [Håndbok 212] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;212, Book, 1999-09)
  Veiledningen gir en innføring i prinsippene for instrumentering, dokumentasjon og verifikasjon (IDV) av konstruksjoner i Statens vegvesen og gir retningslinjer for den praktiske gjennomføringen. Hensikten med IDV er å ...
 • Geometrisk utforming [Håndbok 802] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;802, Book, 1968)
 • Ferjestatistikk 2005 : veiledning [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2006-06)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa‐ riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks‐ og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2003 : Vegdata [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2004)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2008 : veiledning [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2009)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2013 : veiledning [Håndbok V620] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
  Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold ...
 • Ferjestatistikk 2015 : veiledning [Håndbok V620] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
  Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold ...
 • Ferjestatistikk 2006 : veiledning [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2007)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2011 : veileding [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2012)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2014 : veiledning [Håndbok V620] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
  Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, ...
 • Ferjestatistikk 1999 : Vegdata [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2000)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2010 : veiledning [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2011)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2001 : Vegdata [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2002)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2007 : veiledning [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2008)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2012 : veiledning [Håndbok V620] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Bachelor thesis, 2014-06)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2016 : veiledning [Håndbok V620] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
  Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold ...
 • Ferjestatistikk 2002 : Vegdata [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2003)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2009 : veiledning [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2010)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2004 : Vegdata [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2005-05)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2000 : Vegdata [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2001)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...

Vis flere