Denne samlingen inneholder eldre og utgåtte utgaver av håndbøker utgitt av Statens vegvesen. De gjeldene utgavene av håndbøkene finner du her: Statens vegvesens håndbøker

Nye registreringer

 • Geoteknikk i vegbygging : veiledning [Håndbok V220] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V220, Book, 2014-06)
  Målsettingen for håndboka er å gi retningslinjer/råd for geoteknisk saksbehandling i Statens vegvesen både for saksbehandlere innen etaten og for konsulenter utenfor, men også andre vil kanskje finne boken nyttig. Boka ...
 • Grunnerverv til vegformål - Forhandlinger : veiledning [Håndbok V742] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V742, Book, 2014-06)
  Statens vegvesen inngår hvert år på vegne av staten og fylkeskommunene et stort antall avtaler om erverv av grunn og rettigheter til vegformål. De spørsmål som reiser seg i denne sammenheng er mangeartede. Dette skyldes ...
 • Bruhåndbok - 4 : Plassproduserte platebruer : normaler [Håndbok 100] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 2002-12)
  Denne håndboken inneholder normaler med komplette form- og armeringsdata for ett- og trespenns plassproduserte platebruer, samt et kapittel som behandler estetiske forhold.
 • Bruhåndbok - 5 : Gangvegbruer : normaler [Håndbok 100] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1993)
  Denne håndboken inneholder normaler med komplette form- og armeringsdata for to ulike betongbruer med ett eller flere fritt opplagte spenn. Disse er kalt Gangvegbru nr. 1 og 2. I tillegg inneholder håndboken to gangvegbruer ...
 • Metodikk for instrumentering, dokumentasjon og verifikasjon av konstruksjoner : veiledning [Håndbok 212] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;212, Book, 1999-09)
  Veiledningen gir en innføring i prinsippene for instrumentering, dokumentasjon og verifikasjon (IDV) av konstruksjoner i Statens vegvesen og gir retningslinjer for den praktiske gjennomføringen. Hensikten med IDV er å ...
 • Geometrisk utforming [Håndbok 802] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;802, Book, 1968)
 • Ferjestatistikk 2005 : veiledning [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2006-06)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa‐ riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks‐ og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2003 : Vegdata [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2004)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2008 : veiledning [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2009)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2013 : veiledning [Håndbok V620] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
  Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold ...
 • Ferjestatistikk 2015 : veiledning [Håndbok V620] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
  Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold ...
 • Ferjestatistikk 2006 : veiledning [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2007)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2011 : veileding [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2012)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2014 : veiledning [Håndbok V620] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
  Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, ...
 • Ferjestatistikk 1999 : Vegdata [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2000)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2010 : veiledning [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2011)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2001 : Vegdata [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2002)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2007 : veiledning [Håndbok 157] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2008)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2012 : veiledning [Håndbok V620] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Bachelor thesis, 2014-06)
  Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
 • Ferjestatistikk 2016 : veiledning [Håndbok V620] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
  Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold ...

Vis flere