Nordlandsforsknings arbeidsnotatserie dekker mindre publikasjoner som ikke oppfyller kriteriene for rapportserie. Dette kan for eksempel være resultater fra mindre prosjekter og arbeid som ikke er endelig, som foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger.

Recent Submissions

  • Deltakernes erfaringer med Treffstedprosjektet 

    Seppola, Annelin; Olsen, Terje (Working paper, 2018-01)
    Dette notatet presenterer resultater fra en spørreundersøkelse rettet til unge mennesker som har vært deltakere på Treffstedet. Treffstedet er et prosjekt i regi av Mental helse ungdom. Spørsmålene er knyttet til de ...