Recent Submissions

  • Smart Economic Restructuring in Norway - Connecting Micro and Macro 

    Mariussen, Åge; Nguyen, Nhien; Løvland, Jarle (Report, 2018-02)
    This scoping paper defines a conceptual framework for implementing economic restructuring in Norway as an experimental process, based on advice from OECD and EU.
  • Den viktigtse faktoren er hverandre! 

    Gustavsen, Annelin; Strømsvik, Clara Luckner (Research report, 2018-01)
    I denne studien som Nordlandsforskning har gjort på to skoler i Alstahaug kommune har vi fulgt implementeringen av økt fysisk aktivitet i litt over to skoleår. Studien viser at den ene av skolene har lykkes i stor grad ...