Nordlandsforskning utarbeider egne rapportserier og arbeidsnotatserier: 1. NF-rapport (ISBN) 2. NF-arbeidsnotat (ISSN) NF-rapport er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset delprosjekt / tema. Et NF-arbeidsnotat er noe mindre omfattende.

Collections

 • NF-arbeidsnotat [1]

  NF-arbeidsnotat er et forenklet notat for foreløpige prosjektresultater eller et sluttnotat for mindre prosjekter.
 • NF-rapport [1]

  NF-rapport er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset delprosjekt / tema.

Recent Submissions

 • Den viktigtse faktoren er hverandre! 

  Gustavsen, Annelin; Strømsvik, Clara Luckner (Research report, 2018-01)
  I denne studien som Nordlandsforskning har gjort på to skoler i Alstahaug kommune har vi fulgt implementeringen av økt fysisk aktivitet i litt over to skoleår. Studien viser at den ene av skolene har lykkes i stor grad ...
 • Deltakernes erfaringer med Treffstedprosjektet 

  Seppola, Annelin; Olsen, Terje (Working paper, 2018-01)
  Dette notatet presenterer resultater fra en spørreundersøkelse rettet til unge mennesker som har vært deltakere på Treffstedet. Treffstedet er et prosjekt i regi av Mental helse ungdom. Spørsmålene er knyttet til de ...