Recent Submissions

 • Barns fysiske form og KMI 

  Nistad, Martin Bjørnestad (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Er det forskjeller mellom barn med lav og høy kroppsmasseindeks når det gjelder fysisk form?
 • Fysisk form hos barn i naturbarnehager og ordinære barnehager 

  Rugsveen, Roger (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Hvordan er den fysiske formen hos barn i naturbarnehage kontra barn i ordinære barnehager?
 • Førskolelærerens foreldresamarbeid med tidligere rusavhengige 

  Olsen, Mari Schanke (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Hvordan arbeider barnehagen med foreldresamarbeidet når de har foreldre på sin småbarnsavdeling som er tidligere rusavhengige?
 • Småbarns undring 

  Hjellbakk, Marlen Øen (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Korleis blir småbarns undring møtt av dei vaksne i barnehagen?
 • Små barns vennskap 

  Walker, Janne (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Kan de yngste barna danne vennskap i barnehagen?
 • Steg for steg. Ergonomi og barns mestring 

  Johansson, Ingvild (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Hvordan kan ergonomi i barnehagen føre til barns mestring?
 • Kosthold i barnehagen 

  Onsøien, Marthe K. (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Hvordan kan barnehagen legge til rette for et variert, sunt og næringsrikt frukt- og grøntmåltid i barnehagen?
 • Voksenrollen i utelek 

  Skjerså, Elin (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Hvordan kan personalet i utetiden arbeide med å fremme et stimulerende miljø for kroppslig lek hos barn i alderen 3-5 år?
 • Ergonomi i barnehagen 

  Bromset, Therese Kirknes (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Hvordan jobber en småbarnsavdeling i en barnehage med ergonomi i hverdagssituasjoner?
 • Kosthold i barnehagen 

  Einersen, Maria (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: På hvilke måter tilrettelegger Idrettsbarnehager AS for et sunt og variert kosthold for barn?
 • Vennskap og lek i barnehagen 

  Harkinn, Randi Mathilde (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Hvordan bruke lek som et redskap for å hjelpe barn som strever med sosiale relasjoner til jevnaldrende?
 • Trygghet i oppstartsfasen 

  Fredriksen, Birgitte Aminda (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Hvordan arbeider en barnehage for å gi de minste barna en trygg oppstart?
 • Positiv grensesetting på småbarnsavdeling 

  Rinde, Ingrid Linnea Boman (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Hvordan benytter de ansatte i barnehagen seg av positiv grensesetting for å oppnå en god pedagogisk atmosfære?
 • «Man kan ikke beskytte barn mot all smerte i livet, men hjelpe ved å gi dem verktøy til å takle det..»: Bearbeiding av følelser hos barn med utgangspunkt i billedboken 

  Ingvaldsen, Agneta (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Hvordan kan billedboken brukes som hjelpemiddel til å bearbeide følelser hos barn?
 • Ledelse og barns medvirkning 

  Boye, Marit (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: På hvilken måte ivaretas barns "stemme" i planlegging og gjennomføring av prosjektarbeid i barnehagen? Hvordan kan den pedagogiske ledelsen fremme personalets refleksjon, og sørge for at den blir brukt ...
 • Førskulelæraren – ein ressurs i skulen? 

  Rygg, Birgitte (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Korleis kan førskulelæraren vere ein ressurs i forhold til dei yngste barna i skulen?
 • Rom og ro gjennom pedagogisk nærvær og kunstfag 

  Sønsteby, Lydia (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Hvordan legge til rette for at barn skal lære å ta vare på seg selv og utvikle en selvomsorg for eget behov for ro i hverdagen?
 • Å danse med toddlere 

  Enge, Alana (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Hvorfor og hvordan introdusere dans for toddlere i barnehagen?
 • Motorisk usikre barn 

  Tordardottir, Katrin (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Hva er barnehagepersonalets erfaringer med motorisk usikre barn?
 • Værekraft: en begrunnelse for musikk? 

  Tverå, Trine Lund (Bachelor thesis, 2014)
  Problemstilling: Hvordan begrunner vi musikkens værekraft i barnehagen?

View more