Nye registreringer

 • Markslagsklassifikasjon i Økonomisk Kartverk. 2007-utgåva 

  Bjørdal, Inge (Håndbok fra Skog og landskap;01/2007, Report, 2007-01)
  Markslagsinstruksen er hovuddokumetasjonen på arealklassifikasjonssystemet som er nytta i Økonomisk kartverk. Den inneheld ein komplett oversikt over alle markslagsklasser, definisjonar, prinsippa for klassifikasjonen og ...
 • Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 2008 

  Fadnes, Kjetil Damsberg; Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;01/2008, Book, 2008-01)
  Feltinstruksen inneholder retningslinjer, definisjoner og koder for jordsmonnkartlegginga ved Skog og landskap. Sammen med dokumentene "Norsk Referansesystem for jordsmonn" og "Seriedefinisjoner" utgjør den det skriftlige ...
 • Norsk referansesystem for jordsmonn. Feltguide - jordsmonnkartlegging 

  Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind (Håndbok fra Skog og landskap;04/2008, Others, 2008)
  Denne feltguiden inneholder alle jordserier som er kartlagt av NIJOS fram til utgangen av 2006, og de fleste nye seriene som ble definert i 2007. Jordseriene utgjør det tredje nivået i et referansesystem for jordsmonn og ...
 • Kartlegging med felt-PC. Dokumentasjon av produksjonslinje for jordsmonnkartlegging med felt-PC 

  Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;02/2008, Others, 2008)
  Dette dokumentet skal tene som dokumentasjon av produksjonslinje for jordsmonnkartlegging med felt-PC, og omfatter forarbeid, feltarbeid og etterarbeid fram til ferdig base. Program og teknologi er i stadig utvikling, og ...
 • Seriedefinisjoner. Vår 2008 

  Nyborg, Åge Arild (Håndbok fra Skog og landskap;03/2008, Others, 2008)