Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions expressed in Staff Memos should not be taken to represent the views of Norges Bank.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Recent Submissions

  • Cyclical Capital Regulation and Dynamic Bank Behaviour 

    Galaasen, Sigurd Mølster; Johansen, Rønnaug Melle (Staff Memo;22/2016, Working paper, 2016)
    In this paper we develop a dynamic model of bank behaviour to study cyclical capital regulation. We study the decision problem of a single bank that chooses its dividend policy and holds a portfolio of long-term loans ...
  • Strategisk allokering i valutareservene 

    Unknown author (Staff Memo;2004/1, Working paper, 2004)
    Sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning (SSK) foretar med jevne mellomrom en gjennomgang av grunnlaget for den investeringsstrategien som er valgt for valutareservene. Analysene i dette notatet er basert på data ...