Show simple item record

dc.contributor.authorEspedalen, Ivar Choi
dc.date.accessioned2018-02-01T15:08:49Z
dc.date.available2018-02-01T15:08:49Z
dc.date.issued2011-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2481816
dc.descriptionMaster i samfunnsarbeid
dc.description.abstractDenne oppgaven ble til etter inspirasjon fra et foredrag i regi av min tidligere arbeidsplass, Stiftelsen Kirkens bymisjon i Bergen. Hensikten med oppgaven har vært å få mer kunnskap om samfunnsarbeid, ved å se nærmere på hva de ansatte i Kirkens Bymisjon i Bergen og tiltaket kalt Empo, tenker om sitt eget arbeid. Empo retter seg mot kvinner med innvandringsbakgrunn, og har empowerment som mål og metode. Tidligere er det gjort få studier om bymisjonens arbeid i Bergen. Studiens forskningsspørsmål er: ”Hvordan forstår medarbeiderne i Empo sin egen praksis, sett i lys av samfunnsarbeid og diakoni?” Jeg brukte intervju og fokusgruppeintervju som metode med 5 personer, og datamaterialet er analysert etter en hermeneutisk fortolkningsmetode, basert på temasentrert analyse. Empowerment, samfunnsarbeid og diakoni, har vært studiens teoretiske forståelsesramme. Min studie gir et innblikk i empowerment, diakoni, og samfunnsarbeid. Studien viser at diakoni og samfunnsarbeid deler mye av de samme mål og metoder. Diakonien påvirker ikke Empo sitt arbeid i hverdagen er et overraskende funn. Et annet overraskende funn er at Empo fokuserer på empowerment med liten grad av kritisk bevisstgjøring. Studien konkluderer med at Empo ligner mange retninger innen samfunnsarbeid, men har sitt utviklingspotensiale i å vektlegge kritiske bevisstgjøring som er særlig viktig innen samfunnsarbeidsretningen community development.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bergenen_US
dc.subject.othersamfunnsarbeiden_US
dc.subject.othersosial deltakelseen_US
dc.subject.otherdiakonien_US
dc.subject.otherempowermenten_US
dc.subject.otherfellesskapsutviklingen_US
dc.subject.otherkritisk bevisstgjøringen_US
dc.subject.othersosialt arbeiden_US
dc.titleEmpo – samfunnsarbeid, diakoni eller begge deler? En empirisk studie av Empos medarbeidere sin forståelse av deres praksisen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record