Sub-archives within this community

Recent Submissions

 • Smart Economic Restructuring in Norway - Connecting Micro and Macro 

  Mariussen, Åge; Nguyen, Nhien; Løvland, Jarle (Report, 2018-02)
  This scoping paper defines a conceptual framework for implementing economic restructuring in Norway as an experimental process, based on advice from OECD and EU.
 • Den viktigtse faktoren er hverandre! 

  Gustavsen, Annelin; Strømsvik, Clara Luckner (Research report, 2018-01)
  I denne studien som Nordlandsforskning har gjort på to skoler i Alstahaug kommune har vi fulgt implementeringen av økt fysisk aktivitet i litt over to skoleår. Studien viser at den ene av skolene har lykkes i stor grad ...
 • Deltakernes erfaringer med Treffstedprosjektet 

  Seppola, Annelin; Olsen, Terje (Working paper, 2018-01)
  Dette notatet presenterer resultater fra en spørreundersøkelse rettet til unge mennesker som har vært deltakere på Treffstedet. Treffstedet er et prosjekt i regi av Mental helse ungdom. Spørsmålene er knyttet til de ...