Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSagbakken, Josefine
dc.date.accessioned2018-01-15T12:01:10Z
dc.date.available2018-01-15T12:01:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477520
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven tar for seg tilvenningsperioden til de yngste barna på småbarnsavdelingen i barnehagen. Det blir stadig flere små barn i barnehagen i dag, og viktigheten av å ha kunnskaper om tilvenning og tilknytning er avgjørende for å møte disse barna og foreldrene på en tilstrekkelig god måte. Gjennom kvalitativt intervju har jeg innhentet empiri fra to ulike barnehager om hvordan de arbeider med tilvenning på småbarnsavdelingen. De funnene jeg har med meg fra intervjuene jeg har foretatt, kobler jeg til relevant teori. Bowlby, Drugli og Fagereng er blant teoretikerne jeg har valgt å støtte meg til. Jeg oppsummerer og avslutter med viktige punkter for å belyse min problemstilling: ” Hvordan arbeider barnehagen med tilvenning hos de yngste barna på småbarnsavdelingen?nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This bachelor thesis addresses the adaption period of the youngest children in the kindergarten. Bowlby, Drugli and Fagereng are some of the theorists I have chosen, to help highlight the issue. Through qualitative interviews I have gathered empirical data from two different kindergartens, about how they work with adaption in the toddler department. There is an increasing number of very young children I kindergarten today, and the importance of having knowledge about adaption and attachment is crucial to meeting these children and their parents adequately. The findings I have with me from the interviews, will be justified by relevant theory. I will summarize and end the bachelor thesis of coming up with important points to enlighten my issue: "How does the kindergarten work with adaption among the youngest children in the toddler department?nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjecttilvenningnb_NO
dc.subjecttilknytningnb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectforeldresamarbeidnb_NO
dc.titleTilvenning hos de yngste barna i barnehagen.nb_NO
dc.title.alternativeAdaption for the youngest children in kindergarten.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel