Show simple item record

dc.contributor.authorNordlund, Kristina Rolstad
dc.contributor.authorMunthe-Kaas, Heather Menzies
dc.contributor.authorNoonan, Eamonn
dc.contributor.authorSmedslund, Geir
dc.contributor.authorHammerstrøm, Karianne Thune
dc.contributor.authorWollscheid, Sabine
dc.contributor.authorAarland, Kristin
dc.date.accessioned2018-01-13T19:00:53Z
dc.date.available2018-01-13T19:00:53Z
dc.date.created2013-05-30T13:11:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-8121-528-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477366
dc.description.abstractDet overordnede målet i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne bo godt og trygt, og det har lenge vært bred politisk enighet om at nordmenn flest helst skal eie sin egen bolig. Startlån er ett av de boligøkonomiske virkemidlene som har som mål å hjelpe vanskeligstilte inn på eiermarkedet i Norge. Lignende tiltak som er innført i andre land, for eksempel ”Right-to-buy”, er omtalt blant annet i boligutvalgets utredning ”Rom for alle. En sosial boligpolitikk for fremtiden”. I denne systematiske oversikten har vi undersøkt effekter av boligøkonomiske tiltak som har som mål å få lavinntektsgrupper inn i eiermarkedet samt hvilke erfaringer mottakere av slike tiltak har. Effekt av boligøkonomiske tiltak: Vi inkluderte fire studier som omhandler spørsmålet om effekt av boligøkonomiske tiltak på disposisjonsform (dvs andelen som eier og som leier bolig), og som oppfylte våre inklusjonskriterier. Studiene som er inkludert for å besvare spørsmålet om effekt ble vurdert til å ha lav metodisk kvalitet. Én studie viser en signifikant fordel for tiltaksgruppen etter fire år, men etter 10 år var det ingen signifikant forskjell . Kvaliteten på dokumentasjonen i de kvantitative studiene om effekt ble vurdert til å være lav eller svært lav. På grunn av den lave kvaliteten på studiene er det usikkert om tiltakene har effekt.Opplevelser og erfaringer: Vi identifiserte 11 studier som omhandler spørsmålet om opplevelser og erfaringer med ulike tiltak og som oppfylte våre inklusjonskriterier. Studiene viser både positive og negative erfaringer, men ble vurdert til å ha lav metodisk kvalitet.
dc.language.isonob
dc.publisherNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
dc.relation.ispartofRapport fra Kunnskapssenteret
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssenteret
dc.titleFra leie til eie: Effekter av tiltak som har som mål å få flere lavinntektshusholdninger inn i eiermarkedet
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber124
dc.source.issue8
dc.identifier.cristin1031586
cristin.unitcode7502,0,0,0
cristin.unitcode7502,7,2,8
cristin.unitcode7502,7,2,6
cristin.unitnameFolkehelseinstituttet
cristin.unitnameVelferdstjenester
cristin.unitnamePrimærhelsetjenesten og fagprosedyrer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record