Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHognes, Erik Skontorp
dc.contributor.authorSkaar, Christofer
dc.date.accessioned2018-01-12T17:35:38Z
dc.date.available2018-01-12T17:35:38Z
dc.date.created2018-01-12T08:49:55Z
dc.date.issued2017-10-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477326
dc.description.abstractResultatene viser at norske havbruksaktører i dag har rutiner for avfallshåndtering og bruker tilgjengelige tilbud. Aktørene dokumenterer i liten grad mengder, sortering og hva avfallet går til, men vet at disse opplysningene er tilgjengelige. Et materialregnskap med faktormetoden viser at mengden plast og metall som er i bruk i norske havbruksanlegg kan være opptil 192 000 tonn plast og 72 000 tonn metall. Et avfallsestimat viser at det fra dette genereres avfall i størrelsesorden 4 300 - 8 500 tonn metall og 16 000- 29 000 tonn plast per år. Basert på en helthetsvurdering av intervjuene og de reguleringer og miljøsertifiseringer som virker i den norske havbruksnæringen, konkluderes det med at det er lite sannsynlig at norske havbruksanlegg er en kilde til omfattende marin forsøpling . Anbefalinger: 1) havbruksnæringen må i større grad dokumentere avfallshåndteringen sin; 2) det trengs mer spesifikk og helhetlig kunnskap om hva som er de beste gjenvinningsløsningene for materialene fra norsk havbruk; og 3) det bør blir mer fokus på miljødesign av havbruksutstyr slik at det genereres mindre avfall og slik at næringen selv kan bruke gjenvunnet materiale.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF Oceannb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Ocean rapporter;OC2017 A-218
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.titleAvfallshåndtering fra sjøbasert havbruknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO
dc.identifier.cristin1541306
cristin.unitcode7566,2,0,0
cristin.unitcode7401,30,40,0
cristin.unitnameFiskeriteknologi
cristin.unitnameArkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal