Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørberg, Svein
dc.contributor.authorMittet, Madeleine
dc.date.accessioned2018-01-04T12:36:00Z
dc.date.available2018-01-04T12:36:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2475681
dc.description.abstractDe siste tiårene har det vært et økende politisk fokus på bærekraft og miljøhensyn, noe som har preget byggebransjen. De byggetekniske kravene blir strengere og strengere for å hindre økte klimagassutslipp både i utbygging og i bruksfasen til byggene. Drift av bygg står for 40 % av de globale klimagassutslippene, som har medført at energieffektivisering av bygninger har vært av særlig prioritet. Selv om det fremlegger mål og krav om energieffektivisering, er det også krav om å gjøre dette med hensyn til samfunnsøkonomi, helse og byggekompetanse. Denne studien undersøker hvorvidt samfunnsøkonomi og helse har blitt ivaretatt i utvalgte bygg med høy energiprestasjon. Studien har undersøkt fem barnehageanlegg i Trondheim som case. Herav har tre av barnehageanleggene passivhusstandard, såkalte energieffektive bygg, mens to et utviklet etter byggeteknisk forskrift TEK10 og brukes som referansebygg. I sammenligning mellom bygg utviklet etter passivhusstandard og byggeteknisk forskrift avdekkes kostnader og helseeffekter tilknyttet energieffektive bygg. Problemstilling for studien er: «Er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvikle barnehageanlegg med passivhusstandard?» For å se på de direkte nytteeffektene har det blitt gjennomført kostnadsanalyser av byggeprosjektene som inkluderer både utbyggingskostnad og driftskostnad gjennom levetiden, ved bruk av nåverdimetoden og livssykluskostnadsanalyse. Indirekte nytteeffekter har blitt belyst gjennom undersøkelser blant brukerne av bygget om opplevd inneklima og helse. Kostnadsanalysene som har blitt gjennomført viser at utvikling av barnehageanlegg med passivhusstandard har høyere kostnader enn referansebyggene. Man får ikke igjen i kroner og øre den økte utbyggingskostnaden i form av bespart energi. Undersøkelsene av inneklima og helse slår derimot positivt ut for barnehageanleggene med passivhusstandard, hvor brukere rapporterer om lavere misnøye og færre plager tilknyttet inneklimaet, samt lavere forekomst av inneklimarelaterte sykdommer, enn i referansebyggene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSamfunnsøkonomisk analyse av energieffektive bygningernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record