Hyppigste søkeord

SøketermSøk% av totaltSidevisninger / Søk
1development aid23,85%0,00
2doctype_keyword:Working paper23,85%0,00
3enrichissement23,85%0,00
4ethical behaviours23,85%0,50
5hugo stokke23,85%0,00
6source23,85%1,00
7subject_keyword:Corruption23,85%0,00
8Certification des comptes11,92%1,00
9Commissaire aux comptes11,92%1,00
10GARCH11,92%14,00

Total

Søk% av totaltSidevisninger / Søk
52100,00%0,17