Show simple item record

dc.contributor.authorStøen, Stephanie
dc.date.accessioned2017-12-21T12:46:11Z
dc.date.available2017-12-21T12:46:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2473531
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2017nb_NO
dc.description.abstractHensikt: Jeg valgte dette temaet fordi forskningen de siste årene har kommet fram til at snusbruk under svangerskapet er mer helseskadelig enn røyk, og det er viktig for sykepleiere å ha både kunnskap om tema for å kunne forebygge, og fremme helse hos både mor og barn. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleiere bidra til at kvinner slutter med snus under svangerskapet?» Metode: Jeg har valgt å bruke en litteraturstudie, basert på pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og nyere forskning. Resultat: Resultatene jeg fant var for det meste forskning som baserte seg på svangerskap og røykeslutt og ikke snusslutt, men ble relevant for problemstillingen likevel da fellesnevneren her var nikotinbruk og graviditet. De hjelpemidlene som var mest effektive ved nikotinslutt var ved å bruke nikotinerstatning, brosjyrer, og bilder i kombinasjon med regelmessige samtaler. Konklusjon: Jeg kom fram til at kunnskap om selve tema og gode kommunikasjonsferdigheter innen samtaleteknikker, samt å kunne kartlegge og velge relevant verktøy tilpasset hver enkelt, er viktige faktorer for å få gravide til å slutte med snus. Andre viktige punkter jeg kom fram til var viktigheten av å ha en god relasjon til den gravide, og sykepleieren må kunne vurdere riktig metode for hvert enkelt tilfelle ved å først finne ut hvilke faktorer som fremmer og hemmer deres indre motivasjon til snusslutt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsnusnb_NO
dc.subjectsvangerskapnb_NO
dc.subjectgraviditetnb_NO
dc.subjectavhengighetnb_NO
dc.subjectrelasjonsbyggingnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.titleSnusbruk under svangerskapnb_NO
dc.title.alternativeSnuff- tobacco use during pregnancynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record