Now showing items 1-20 of 314

  • A Conceptual Framework of Festival Visitors’ Behavioral Intentions. 

   Saha, Parmita; Nath, Atanu (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   The purpose of this article is to develop a conceptual framework to determine the factors influencing visitors’ behavioral intention to attend festivals and events. The theoretical framework focuses on the relationship ...
  • Adventure tourism: Exploring relations between knowledge and innovation 

   Løseth, Kristin (Doctoral thesis, 2014-08-08)
   In a rapidly changing tourism industry, the international competition is strong and the well-travelled tourists have high expectations. This has led to an increasing emphasis on the development of new services and ...
  • Aktivitetsregnskap og balansert målstyring for Kirkens Bymisjon på Haugalandet 

   Lossius, Ingunn J. (Bachelor thesis, 2012-08-20)
   Denne casestudien har hatt som formål å undersøke hvordan Kirkens Bymisjon på Haugalandet kan benytte aktivitetsregnskap og balansert målstyring i økonomistyringen. I oppgaven er det utarbeidet et aktivitetsregnskap for ...
  • Analyse av Karmsund Havnevesen sine områder på Garpeskjær, Husøy og Killingøy 

   Stavnem, Olav H.; Svenning, Vegard N.; Undheim, Haakon (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   Problemstillingen til oppgaven er «Hvordan har bedriftene som opererer på Karmsund Havnevesen sine kaianlegg utviklet seg og har denne utviklingen hatt noen ringvirkninger? Er det noen sammenheng mellom Karmsund Havnevesen ...
  • Analyse av sikringsinstrumenter i shippingbransjen 

   Torkelsen, Martin; Agdestein, Anders; Tangen, Kristoffer; Hansen, Aleksander (Bachelor thesis, 2011)
  • Analyse av transportnæringen på Haugalandet 

   Aartun, Karoline Sævereide; Vik, Susanne; Aarbø, Jannicke Tufteland (Bachelor thesis, 2013-07-10)
   Etter å ha brukt lang tid på å finne en aktuell problemstilling, landet vi på en analyse av transportbransjen. Vi var kjent med at denne bransjen har hatt økende konkurranse fra utlandet, og vi ønsket derfor å undersøke ...
  • Arbeidserfaring som ballast i organisasjons- og ledelsesstudier: Læreprosesser for studenter med lite eller ingen arbeidserfaring sammenlignet med studenter med mer omfattende arbeidserfaring 

   Gjøsæter, Åge (Conference object, 2012-08-21)
   Det sentrale poenget i paperet er at arbeidserfaring fremstår som en sentral byggestein for læreprosesser i organisasjons- og ledelsesfag. Uten arbeidserfaring blir studenter i større grad ført inn i deduktive læreprosesser ...
  • Arbeidsmiljø : finst det skilnadar i arbeidsmiljøet i to like kjedebedrifter 

   Hjellbakk, Ole Kristian; Kalsvik, Øyvind Larsen; Frøystad, Isabell Veronica Fredly (Bachelor thesis, 2013)
   Dette er ei undersøking av arbeidslivet til to –-nille bedrifter, i Sogn og Fjordane. Den eine er lokalisert på Sandane i Nordfjord, medan den andre ynskjer å vere anonym. Dette er to bedrifter som ikkje har noko som helst ...
  • Arbeidsmiljø – eksisterande arbeidsmiljø i dag og forventningar til nytt arbeidsmiljø på to bedrifter etter innflytting i felles bygg 

   Fugle, Katrine Gåsemyr; Huseklepp, Siri Kristin; Rajendran, Siyaliny (Bachelor thesis, 2011)
  • Are intrazonal trips ignorable? 

   Bhatta, Bharat; Larsen, Odd I. (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Intrazonal trips are not always included in model estimation because they do not appear on a network in centroid-to-centroid travel. It is also presumed that their exclusion does not affect model results. This paper tests ...
  • Arv av ikke-børsnoterte aksjer 

   Nordtveit, Vegard; Knudsen, Eivind; Melby, Audun (Bachelor thesis, 2009)
   I denne oppgaven har vi valgt å skrive om de nye endringene i arveavgiftsloven. Videre avgrenset vi vår oppgave til å gjelde arv av ikke-børsnoterte aksjer. Tittelen på vår oppgave ble derfor ”Arv av ikke-børsnoterte ...
  • A Theoretical Positioning of Self and Social Identities as Antecedents in Cultural Experiential Tourism 

   Nath, Atanu; Saha, Parmita (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Museums are often regarded as a cultural destination, however they stand distinct from other purveyors of culture in that they consciously attempt at a less pronounced social and cognitive dissonance among the audience it ...
  • Bankers kredittvurdering av bedrifter 

   Dahl, Heidi Synnøve Aastvedt; Friestad, Malin; Mørch, Rakel Olava (Bachelor thesis, 2016-08-18)
   Banker gjennomfører alltid en kredittvurdering av sine kunder for å avdekke kundens kredittverdighet. Vår oppgave vil omhandle bankers kredittvurderingsprosess i forhold til bedriftskundene. Problemstillingen i vår oppgave ...
  • Behøver Noreg ein eigen rekneskapsstandard for mikroføretak? 

   Rykkje, Kristian; Stubhaug, Kristin; Lothe, Guro (Bachelor thesis, 2016)
  • Bemanningsbransjen - en usikker jobbsituasjon eller en fleksibel jobbmulighet? 

   Hovland, Espen; Skjoldal, Tor; Knudsen, Øyvind (Bachelor thesis, 2008)
   Hvorfor velger personer å jobbe som utleid personell? Hvordan opplever de dette? Vi har ønsket å se nærmere på om utleid personell opplever sin jobbsituasjon som fleksibel eller usikker. Ut i fra dette har vi har belyst ...
  • Beskatning av idrettsutøvere 

   Kvilhaug, Turid Marie; Fremmersvik, Anne Mathiesen (Bachelor thesis, 2010)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss beskatning av idrettsutøvere. Hovedfokuset har vært individuelle idrettsutøvere som driver skattemessig virksomhet, men vi har også valgt å nevne idrettsutøvere som er arbeidstaker. Vi ...
  • Beskatning av inntekt av fast eiendom 

   Grønås, Lene (Bachelor thesis, 2011)
   I denne oppgaven har jeg tatt for meg beskatning av inntekt av fast eiendom, med fokus på tomt og boligeiendom. Det sentrale i oppgaven har vært å undersøke grensen mellom skattepliktige og skattefrie inntekter, samt grensen ...
  • Biogass i Sogn 

   Idsø, Johannes; Årethun, Torbjørn (HSF-Notat;2/2013, Book, 2013)
   Ved produksjon av biogass må en ha tilgang på biomasse i så store mengder at en kan utnytte stordriftsfordeler i prosduksjonen. Slam fra husholdninger og industri samt slakteavfall fra fiskeoppdrett og slakteriene egner ...
  • Biomassereguleringane i norsk lakseoppdrett: Verkemåte, tilpassingar, verknader og konsekvensar 

   Dahl, Rolf; Idsø, Johannes (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;6/2017, Working paper, 2017-08-25)
   Sidan 2004 har norsk lakseoppdrett vore regulert av restriksjonen ‘Maksimalt tillaten biomasse’ (MTB). Det er uråd å halde nøyaktig kontroll med faktisk biomasse og det rår stor uvisse om kor mykje ein kan produsere utan ...
  • Boligbeskatningen i Norge 

   Larsen, Cathrine; Sigurdsen, Evy D.; Smørdal, Tatiana (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   I oppgaven har vi sett på hvordan boligbeskatningen er i Norge. Oppgaven er delt inn i fem deler, som består av innledning, metode, teori, analyse og oppsummering. Metoden vi har brukt er hovedsakelig juridisk metode, ...