• Praksisskule og praksisrelatert FoU-verksemd - ta fatt 

      Haara, Frode Olav (HSF notat, Book, 2004)
      Den nye øvingslæraravtalen fører inn omgrepet praksisskular i samband med studentpraksis i allmennlærarutdanninga. Notatet tar utgangspunkt i ei undersøking av praksiserfaringar blant allmennlærarstudentar studieåret ...