• Elements of civilisation : Britain, Ireland, and the British Empire 

   Seriot, John (HSF Notat, Book, 2006)
   The first part of this volume is devoted to specific issues in the geopolitics and civilisation of the British and Irish Isles, particularly peoples, religions, languages, plus elements of history in the formation of the ...
  • Kreative norsktimar : artiklar om vidaregåande lese- og skriveopplæring 

   Fretland, Jan Olav (HSF Notat, Book, 2004)
   Her er samla sju artiklar, som tek opp tema knytt til kreativitet og variasjon i norskundervisninga på ungdomssteget: ulike måtar å lesa litteratur på, tips for den kreative norsktimen, godt responsarbeid, teikneserien ...
  • Praksisskule og praksisrelatert FoU-verksemd - ta fatt 

   Haara, Frode Olav (HSF notat, Book, 2004)
   Den nye øvingslæraravtalen fører inn omgrepet praksisskular i samband med studentpraksis i allmennlærarutdanninga. Notatet tar utgangspunkt i ei undersøking av praksiserfaringar blant allmennlærarstudentar studieåret ...