Recent Submissions

 • Antisurge regulering for sentrifugalkompressorer 

  Rasmussen, Andreas Lund; Kråkenes, Håvard Nordhus (Bachelor thesis, 2018)
 • In-situ measurements of rare earth elements in deep sea sediments using nuclear methods 

  Obhođaš, Jasmina; Sudac, Davorin; Meric, Ilker; Pettersen, Helge Egil Seime; Uroić, Milivoj; Nađ, Karlo; Valković, Vlado (Peer reviewed; Journal article, 2018)
 • Implementation and deployment evaluation of the DMAMAC protocol for wireless sensor actuator networks 

  Kumar Somappa, Admar Ajith; Øvsthus, Knut; Kristensen, Lars Michael (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  The increased application of wireless technologies including Wireless Sensor Actuator Networks (WSAN) in industry has given rise to a plethora of protocol designs. These designs target metrics ranging from energy efficiency ...
 • High throughput toxicity screening and intracellular detection of nanomaterials 

  Collins, Andrew Richard; Balasubramanyam, Annangi; Rubio, Laura; Marcos, Ricard; Dorn, Marco; Merker, Carolin; Estrela-Lopis, Irina; Cimpan, Mihaela Roxana; Ibrahim, Mohamed; Cimpan, Emil; Ostermann, Melanie; Sauter, Alexander; El Yamani, Naouale; Shaposhnikov, Sergey; Chevillard, Sylvie; Paget, Vincent; Grall, Romain; Delic, Jozo; Goñi- de-Cerio, Felipe; Suarez-Merino, Blanca; Fessard, Valérie; Hogeveen, Kevin N; Fjellsbø, Lise Maria; Runden Pran, Elise; Brzicova, Tana; Topinka, Jan; João Silva, Maria; Leite, PE; Ribeiro, AR; Granjeiro, JM; Grafström, Roland; Prina-Mello, Adriele; Dusinska, Maria (Peer reviewed; Journal article, 2017)
 • Modelling the Optimal Link Length in Wireless Sensor Networks for Two Different Media Access Protocols 

  Øvsthus, Knut; Nilsen, Espen; Kampen, Anne-Lena; Kure, Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2015)
 • Field trials of two 802.11 residual bandwidth estimation methods 

  Nielsen, Martin N.; Øvsthus, Knut; Landmark, lars (Conference object, 2006)
  Ad hoc networks have attracted much attention due to their decentralized architecture and potential mobility. The latter promise has sparked research aimed towards routing and quality of service (QoS) admission schemes. ...
 • Propagation measurements on a line-of-sight over-water radio link in Norway 

  Thorvaldsen, Per Eilif; Henne, Ingvar (Peer reviewed; Journal article, 2014)
 • Off-grid Solar Power Systems in Rural Areas 

  Breiteig, Mette Kristine; Hjartåker, Trond (Bachelor thesis, 2017)
  Sykehuset «Hatfield Archer Memorial Hospital» lokalisert i Rotifunk, Sierra Leone ble etterlatt i ruiner etter en ødeleggende borgerkrig. I 2005 ble den veldedige organisasjonen Haugesund Rotifunk grunnlagt og satt til å ...
 • Challenges in introduction of artificial intelligence in medical practice – a review of clinical trials concerning adaptation of artificial intelligence in medicine 

  Mielnik, Pawel Franciszek; Fojcik, Marcin; Kulbacki, Marek; Segen, Jakub (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  An interest in Artificial Intelligence [AI] as science is growing in the last years. It has become gradually more used in the medicine. Methodology of development and testing of AI algorithms is generally well established. ...
 • A metamorphic controller for plant control system design 

  Fojcik, Marcin; Klopot, T.; Skupin, P.; Cupek, R. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  One of the major problems in the design of industrial control systems is the selection and parameterization of the control algorithm. In practice, the most common solution is the PI (proportional-integral) controller, which ...
 • Automatisert modell av vassbehandlingsanlegg 

  Olsbø, Bertil; Grønsdal, Trond; Rauset, Kurt-Erik (Bachelor thesis, 2016)
  Vi har bygd ein modell som syner verkemåten til eit mindre vassbehandlingsanlegg, samt kjende automatisering- og vassbehandlingsprosessar i tilknyting til dette. Prosessar som vert illustrert er til dømes vassfiltrering, ...
 • Rehabilitering med robotarm 

  Blom, Marius; Godejord, Børge; Tuften, Hans Olav (Bachelor thesis, 2016)
  I Norge blir mange rammet av hjerneslag hvert år, og antallet tilfeller er forventet å øke de neste årene. Disse menneskene trenger opptrening raskt etter slaget og trenger oppfølging i tiden etterpå. En robot kan bistå ...
 • Fresing med industrirobot 

  Marås, Christian; Sundsøy, Morten; Thomsen, Svanhild N.; Gjeraker, Lars Martin (Bachelor thesis, 2015)
  Denne bacheloroppgaven er utført av fire automasjonsstudenter ved Høgskulen i Sogn og Fjordane avd. ingeniør- og naturfag våren 2015. Robotbedriften nLink ønsker å anvende sin Motoman IA20-robot som 3D-fres. Oppgaven de ...
 • AutoBrygg 

  Østerhus, Kevin Alexander; Berge, Mikal Jansen; Huus, Guro; Huus, Torbjørg (Bachelor thesis, 2015)
  I samarbeid med Brygging AS avd. Sagvåg har vi planlagt, skissert og tildels prosjektert eit automatisk ølbryggesystem. Vi har sett på behov av utstyr og jobba med samansetting av systemet slik at ein kan få best mogleg ...
 • CampLett - Automatisk innsjekking 

  Hetle, Roy Arve; Inderøy, Eivind N.; Førsund, Jens; Falkenstein, Sander (Bachelor thesis, 2015)
  Denne rapporten viser utviklinga av ein prototype for automatisk innsjekking på ein campingplass. Prosjektet er basert på ein idé frå eit av gruppemedlemane. Målet var å lage ein funksjonell og brukarvennleg innsjekkingsstasjon, ...
 • inPark 

  Bjaanes, Erik; Olset, Per Øyvind; Årdal, Torbjørn (Bachelor thesis, 2015)
  I denne bachelor-avhandlinga ser vi på korleis vi kan levere informasjon til elbil-brukarar om ladestasjonar er ledige eller ikkje, i sanntid. Vi vurdera kva effektar eit sånt system kan ha på miljøet, og trafikkflyten. ...
 • Prosjektering av distribusjonsnett i Storehaugen byggefelt 

  Neumann, Mie; Hermansen, Mariell (Bachelor thesis, 2015)
  Prosjektet omhandlar prosjektering av distribusjonsnett til eit nytt byggefelt på Sande. Hovudmålet i prosjektet har vore å utarbeida eit forslag til plassering av traséar og nettstasjon prosjektert i Netbas med tilhøyrande ...
 • Prosjekt AKT, tilstandsvurdering Hove kraftverk, Vikfalli 

  Sanden, Tormod; Norbom, Karl Martin Opseth; Håkonshellen, André Gjesdal (Bachelor thesis, 2015)
  Prosjektet er et samarbeid mellom Statkraft og prosjektgruppa. Vi har fått i oppgave å lage en tilstandsvurdering av elektrotekniske komponenter. For å få en forståelse av hvordan tilstandsvurderingen fungerer, har vi satt ...
 • P-sys, parkeringssystem med automatisk skiltgjenkjenning 

  Pihlstrøm, Magnus; Tvinde, Lars Fredrik; Berge, Øystein; Kaasa, Lars Magnus (Bachelor thesis, 2014)
  Dette er et prosjekt i faget HO2-300 – Hovedprosjekt ved HiSF-AIN våren 2014. Prosjektet er et samarbeid mellom prosjektgruppen og Førde lufthamn Bringeland. Oppdragsgivers ønske er å erstatte det nåværende parkeringsa ...
 • Automatisert biobrenselanlegg 

  Buanes, Trond; Andersen, Anne Grethe; Brandal, Frode (Bachelor thesis, 2014)
  Dette prosjektet er bacheloroppgaven vår som avgangsstudenter ved HISF, avdeling for Ingeniørfag, elektro automatiseringsteknikk. Prosjektet er et samarbeid mellom prosjektgruppen og Hellenes AS. I dag har Hellenes AS ...

View more