• Alternative energisystemer for ubemannet overflatefartøy (USV) med tilhørende autonome undervannsfarkoster (AUV) 

   Egeland-Eriksen, Torbjørn; Melkevik, Stian (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   Gruppen har i løpet av denne rapporten undersøkt mulige energisystemer for et ubemannet overflatefartøy (USV) som sammen med tilhørende autonome undervannsfarkoster (AUV) skal utgjøre et «Subsea Survey System». Nærmere ...
  • Alternativt drivstoff til skip 

   Grindhaug, Andre; Rummelhoff, Erik Kristoffer; Slettemark, Susann (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   Denne rapporten er skrevet for sjøfartsdirektoratet om alternativt drivstoff til skip. Bakgrunnen for rapporten er strengere regelverk for utslipp fra skip, og et ønske om å gå over til mer fornybare former for drivstoff. ...
  • Analyse av væskeutskiller på Ekofisk 2/4 J 

   Hovland, Thomas; Kvilhaug, Gunnar; Kaldheim, Trond (Bachelor thesis, 2016-06-16)
   Denne rapporten er et resultat av den avsluttende oppgaven gjennomført siste halvår ved Bachelor ingeniørstudiet for Maskin, Energi- og Prosessteknikk ved Høgskolen Stord/Haugesund. ConocoPhillips har iverksatt et ...
  • Antirømningssystem for fisk 

   Balestrand, Christian; Olsen, Thomas Skjold; Nesse, Geir Åge Svendsen (Bachelor thesis, 2007)
   Oppgaven går i hovedsak ut på å utvikle en festeanordning for Seafarm Development sitt innoverende antirømningssystem for fisk. Systemet består av kabler som henger ned rundt merden, der annenhver er koblet til minus og ...
  • Anvendelse av undervanns friksjonssveising 

   Hovden, Kai Ove; Koppang, Steinar; Vestre, Svein Ove (Bachelor thesis, 2013-07-11)
   Rapporten tar for seg teorien rundt friksjonssveising generelt, og går videre inn i dybden ved marinisering og anvendelse av denne sveisemetoden under vann. Oppgaven er gitt av DeepOcean AS som ønsker å se på sveisemetoden ...
  • Anvendelse av undervanns friksjonssveising 

   Hovden, Kai Ove; Koppang, Steinar; Vestre, Svein Ove (Bachelor thesis, 2013-10-18)
   Rapporten tar for seg parametrene som innvirker på friksjonssveising og hvilke utfordringer friksjonssveisingen som metode møter i undervannsmiljøet. Rapporten fremlegger et laboratoriumsoppsett for videre arbeid og ...
  • Assessing drivers of export orientation in the subsea oil and gas industry 

   Aarstad, Jarle; Pettersen, Inger Beate; Jakobsen, Stig-Erik (Peer reviewed; Journal article, 2015)
  • Availability increase: A model in maintenance optimization for spare parts at Hydro Karmøy 

   Selle, Johan Flatebø; Hauge, Katrine; Brekke, Thomas Førland (Bachelor thesis, 2016-06-15)
   With increasingly focus on efficiency, reliability and safety, the industry faces new challenges in areas where conservative thinking and outdated methods are current. This report analyses, debates and compares established ...
  • Beregningsprogram for pipesupport 

   Aasen, Anders; Vallestad, Gunnar (Bachelor thesis, 2013-07-11)
   Det er i denne oppgaven blitt laget et beregningsprogram for dimensjonering av pipesupports. Programmet tar for seg en firkantprofil som er festet til en plate, der bolter blir utsatt for skjær-, strekk- og momentbelastninger. ...
  • Cause Analysis of Gas Leaks and Methods to Limit Leakage 

   Svendsen, Christina (Bachelor thesis, 2014-07-16)
   Hydrocarbon gas leaks create potential dangerous situations with major accidents representing worst case scenarios. Smaller gas leaks are also unwanted as they represent risk of escalation and often lead to shut down or ...
  • Cluster renewal and the heterogeneity of extra-regional linkages: a study of MNC practices in a subsea petroleum cluster 

   Njøs, Rune; Orre, Lina Frogner; Fløysand, Arnt (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Co-located offshore wind and tidal stream turbines: Assessment of energy yield and loading 

   Lande-Sudall, David Roger; Stallard, Tim; Stansby, Peter (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Computer Aided Design of components for energy transfer. Local LNG Station 

   Lisowski, Edward; Czyżycki, Wojciech; Filo, Grzegorz; Łazarczyk, Katarzyna (Skriftserien, no.3/2014, Book, 2014)
  • Computer Aided Design of components for energy transfer. Modelling of Devices for Energy Transfer and Converson 

   Domagała, Mariusz; Momeni, Hassan; Stacharska-Targosz, Jolanta (Skriftserien, no. 4/2014, Book, 2014)
  • Design av dreneringssystem 

   Havneraas, Pia; Larsen, Olaug Therese (Bachelor thesis, 2014-07-16)
   På et ikke navngitt høytrykksprosessanlegg finnes det i dag ikke noe godt fungerende dreneringssystem for lavpunkter ved gassfriing av prosessen. For å sikre at alle hydrokarboner er ute av systemet må lavpunktene i ...
  • Design av fleksibel styrepost 

   Våga, Vegard; Johanson, Roy Andre (Bachelor thesis, 2011)
   Denne rapporten er utarbeidet for å gi vår oppdragsgiver (Imenco AS) alternativer til dagens eksisterende løsning med stive styreposter av stål. For å gjøre dette har gruppen laget en likevektsbetrakting i Excel for å få ...
  • Design av undervanns boltstrekker 

   Helvik, Jan Kåre; Høvring, Andreas (Bachelor thesis, 2009)
   Imenco AS har sett et økende behov for kompetanse innen nedrustning i Nordsjøen, og for å opprettholde sin posisjon som stor underleverandør til den maritime industri har de her sett et kommende behov for verktøy og ...
  • ”Dirty pack” for ROV for kjøring av hydrauliske verktøy 

   Årland, Sigurd (Bachelor thesis, 2008)
   DeepOcean bruker arbeids-ROV med hydraulisk drift. Hydrauliske verktøy koples normalt direkte til ROV, men verktøyet kan også isoleres fra ROV vha en ”dirty pack” f.eks. dersom det er spesiell fare for vanninntrenging. Det ...
  • Drift- og miljøutfordringer ved sjøvannssystemet på Kristin 

   Anglevik, Katrin E.; Strømsvold, Kjersti (Bachelor thesis, 2005)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i sjøvannssystemet på Kristin, som er et av de viktigste systemene om bord på en plattform. Det er dette systemet som kjøler ned de viktigste komponentene på plattformen. Det har allerede ...
  • Energikartlegging 

   Lande, Anne Marie; Waad, Mohammad (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven er det blitt utført en energikartlegging for bedriften FMC Vormedal. Først er det utført en analyse over anvendelsen av elektrisk energi. De største forbrukerne av elektrisk energi er identifisert som ...