Recent Submissions

 • Alternative energisystemer for ubemannet overflatefartøy (USV) med tilhørende autonome undervannsfarkoster (AUV) 

  Egeland-Eriksen, Torbjørn; Melkevik, Stian (Bachelor thesis, 2015-07-30)
  Gruppen har i løpet av denne rapporten undersøkt mulige energisystemer for et ubemannet overflatefartøy (USV) som sammen med tilhørende autonome undervannsfarkoster (AUV) skal utgjøre et «Subsea Survey System». Nærmere ...
 • Konstruksjon og dimensjonering av platelager 

  Langhelle, Kari Marlene; Askeland, Kristine; Sivertsen, Henny (Bachelor thesis, 2012-08-22)
  Denne rapporten tar for seg konstruksjon og dimensjonering av platelager med løftebord. Oppgaven er gitt av firmaet Westcon Yard AS, som ønsker å erstatte dagens lagermetode, med en ny, og bedre løsning. Nytt platelager ...
 • Hydrauliske hurtigkuplinger for anvendelse under vann 

  Bakke, Kjetil; Snørteland, Øystein; Hårde, Arild (Bachelor thesis, 2003)
  Imenco AS er en bedrift som driver med reparasjon og utvikling av utstyr/verktøy for undervannsbruk. De har lenge prøvd å utvikle en forbedret hydraulisk hurtigkobling for bruk under vann. De koblingene som brukes i ...
 • Weak-link. Sikkerhetsanordninger for undervanns løfteoperasjoner 

  Mjånes, Espen; Nordahl, Espen (Bachelor thesis, 2008)
  Oppgaven skal omhandle det svakeste ledd for undervanns løfteoperasjoner, en såkalt ”weak-link”. Dette fungerer som en sekundær barriere ved innfesting til brønninstallasjoner og under kritiske løft, hvor svikt i systemene ...
 • Høytrykkpumper og rør til boreslamsystemet på Aker H6e 

  Visnes, Asle; Hollund, Bernt Ståle (Bachelor thesis, 2008)
  Denne rapporten omhandler høytrykk boreslamsystemet på Aker H6e. Den gir en innføring i boreslamsystemet og dets hensikt, samt valgt designløsning av høytrykkpumper og rør med påfølgende alternative løsninger. Til slutt ...